XX Dzień Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy

29 paź 2017
Brygida Gucwa
 

Pod hasłem Idźcie i głoście 17 czerwca 2017 r. w sanktuarium św. Jacka w Legnicy obchodzony był XX Dzień Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy. Do udziału w dniu skupienia zostali zaproszeni też członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Spotkaniu formacyjnemu przedstawicieli grup apostolskich z Wrocławia, Legnicy i Kamiennej Góry przewodniczył jezuita ks. Ryszard Machnik SJ z Krajowego Sekretariatu AM z Krakowa. Natomiast Asystent Diecezjalny AM ks. kan. Marian Zieja przewodniczył Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Na wstępie proboszcz i kustosz sanktuarium św. Jacka ks. kan. Andrzej Ziombra przybliżył licznie zebranym pielgrzymom najważniejsze fakty związane z wydarzeniem eucharystycznym, którego był świadkiem. Powiedział też, że w ciągu ostatnich 20 lat już trzeci raz ma miejsce w świecie (raz w Argentynie i dwukrotnie w Polsce) taki sam znak. Co Pan Bóg chce nam przez to pokazać? Czego nie widzimy? – zapytał kustosz sanktuarium. Aby zobaczyć, przejrzeć, potrzebna jest wiara (nie religijność) oparta na relacji z Bogiem, o czym w swojej konferencji mówił ks. Ryszard Machnik SJ: Życie ochrzczonych i zaangażowanych w relację z Panem Jezusem toczy się przy Eucharystii. Jesteśmy ludem kapłańskim, składającym z Jezusem ofiarę Bogu przez uczestnictwo w Eucharystii i adorację Najświętszego Sakramentu. Ma to olbrzymie znaczenie w życiu duchowym ochrzczonych. Jezus stał się pokarmem na drogę do nieba i wciąż nam towarzyszy; i nadal spotyka się z niezrozumieniem. Słowa Jezusa Ciało moje jest prawdziwym pokarmem wywołały bunt; wielu odeszło i nadal wielu ich nie przyjmuje. Trzeba ogarnąć modlitwą wstawienniczą tych, co wzbraniają się przed przyjmowaniem Komunii świętej. W dalszej części konferencji jezuita mówił o adoracji Najświętszego Sakramentu, która jest przejawem duchowej dojrzałości i świętowaniem  Obecności: Gdy adoruję Pana Jezusa osobiście, nie mam czynić wysiłków, nie mam myśleć, jak zagospodarować czas. Jestem zaproszony do bierności On jest Panem, a ja Jego gościem. Adoracja ma służyć pielęgnowaniu więzi, bo wiara to sprawa serca. Trwanie w obecności Pana, wpatrywanie się w Niego, nasycanie się ciszą i milczeniem prowadzi do bliskości, która nie potrzebuje słów i która człowieka przemienia. Nawiązując do liturgicznego wspomnienia św. Brata Alberta Chmielowskiego (który chciał być dobry jak chleb), podczas kazania ks. Ryszard jeszcze raz nawiązał do Eucharystii, mówiąc m.in., że Jezus stał się Chlebem, aby być w naszej codzienności. Chleb Eucharystii ma nas wzmacniać w codzienności oraz doprowadzić do jedności z Bogiem i z bliźnimi. Znakiem jedności i miłości – zarówno w Kościele, jak i w domu – jest wspólny posiłek przy stole.

Dzięki życzliwości proboszcza ks. Andrzeja Ziombry praktycznym znakiem tej jedności była agapa w sali na plebanii. Po spotkaniu przy stole była jeszcze adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona koronką do Najświętszej Eucharystii. Wzmocnieni słowem Bożym i Chlebem życia, ubogaceni duchowo i napełnieni radością kolejnego spotkania – z wylosowanym cytatem z Pisma Świętego i nadzieją na kolejne spotkanie za rok – uczestnicy Dnia Wspólnoty AM udali się do swoich domów i parafii, aby przykładem życia „iść i głosić” Chrystusa.

Trwające już 20 lat Dni Wspólnoty AM w naszej diecezji zostały zainicjowane przez ognisko AM z parafii Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze i przez pierwsze 10 lat odbywały się w Krzeszowie. Kolejne 10 spotkań, które były w Legnicy, organizowała Teresa Bielawska – animatorka AM z legnickiej parafii Matki Bożej Królowej Polski. Od samego początku dni skupienia prowadzili odpowiedzialni za AM w Polsce ojcowie jezuici z Krajowego Sekretariatu w Krakowie. Oprócz grup z Legnicy i Kamiennej Góry w spotkaniach zawsze brali udział członkowie AM z Wrocławia z jezuitą ks. Antonim Masierem na czele; często na spotkania przybywali też przedstawiciele z Mirska i Świeradowa Zdroju.

 

Warto odwiedzić