Modlitwa i Służba - marzec 2018 (55)

01 mar 2018
ks. Stanisław Groń SJ
 

Każdego roku przeżywamy święte dni – liturgię Triduum Paschalnego – tę najbardziej uroczystą liturgię w ciągu roku. Jest ona syntezą głównych tajemnic odkupienia człowieka, uobecnionych w znakach liturgicznych we wspólnocie Kościoła.

W ten prosty i jakże przystępny sposób Chrystusowe zbawienie dociera do wielu. Zechciejmy przyjąć i odczytać ten dany nam od Boga czas łaski jako szczególny dar dla naszego zbawienia! Bóg jest poza i ponad czasem, ale każdy z nas ma jedno życie otrzymane od Niego i trzeba nam tu i teraz zasłużyć sobie na przebywanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem na wieki.

Nieprzyjęcie tego daru może być rozminięciem się z największą szansą naszego życia, jaką jest nasze uświęcenie i zbawienie! Z wiarą uczestniczmy w Triduum Paschalnym i zaprośmy na nie naszych bliźnich i wspólnoty apostolskie. Jezus raz wszedł w historię świata i ludzkości, ale swą mocą zbawienia przybliża się ciągle do każdego z nas, i czyni to w stosownym dla nas czasie. Trzeba nam wejść w tajemnicę Jego życia i nieustannego przechodzenia ze śmierci do życia. Mamy to uczynić, zanim nastąpi faktyczne nasze przejście przez fizyczną śmierć w inny wymiar życia; trzeba nam już teraz przechodzić ze śmierci grzechów do życia łaski. To wspaniała przygoda, jaką możemy tutaj na ziemi przeżywać jako chrześcijanie!

Zadbajmy z wielką troską o owocność, nie tylko dla nas, tego szczególnego czasu łaski. Nie szczędźmy czasu dla Boga na wspólną modlitwę i na dobre czyny wobec bliźnich. Dobrze przygotujmy się przez rekolekcje wielkopostne do udziału w świętych dniach paschalnych, bo już w pierwszym dniu kwietnia tego roku świętować będziemy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, która rozpocznie radość paschalną trwającą w Kościele aż pięćdziesiąt dni.

 

Warto odwiedzić