Modlitwa i Służba - styczeń 2018 (53)

01 sty 2018
ks. Stanisław Groń SJ
 

W Nowy Rok 2018 wchodzimy już bez „Posłańca Serca Jezusowego”, ale z wielkim zaufaniem Bogu, gdyż On jest Panem historii! We wspólnocie Kościoła, w wysławianiu Jego łaski i Opatrzności rozwija się, dojrzewa i przemija nasze życie.

Wydawanym przez Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy biuletynem, noszącym wymowny tytuł: „Modlitwa i Służba”, pragniemy – co miesiąc – towarzyszyć Wam w rozwoju duchowym i służyć naszą pomocą i lekturą duchową wszędzie tam, gdzie będziecie się modlić i praktykować czynną miłość bliźniego.

Chrystus Eucharystyczny jest Sercem i centrum życia Kościoła! To na Nim i Jego słowie – nie tylko podczas liturgii – koncentruje się uwaga chrześcijan, bo On jest jedyną drogą zbawienia i nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni (Dz 4, 12).

Ufam, że ten nasz nowy organ prasowy będzie przez Was chętnie czytany i prenumerowany we wszystkich ogniskach Apostolstwa Modlitwy i w wielu parafiach, abyście mogli na bieżąco śledzić nauczanie papieskie i włączać się aktywnie w liturgiczne życie Kościoła, podążając za lekturą niedzielnych Ewangelii, wybranym patronem miesiąca i papieskimi intencjami.

Czytając „Modlitwę i Służbę”, pogłębiać będziecie naszą duchowość apostolską, uczyć będziecie się także odczytywać znaki Bożej opatrzności we współczesnym świecie, aby owocnie wypełniać zleconą nam misję ewangelizacyjną.

Rok, w który wchodzimy, będzie miał swojego patrona wskazanego przez Konferencję Episkopatu Polski, a jest nim jezuita św. Stanisław Kostka – patron naszej Ojczyzny i młodzieży. Przypadająca 450. rocznica jego śmierci będzie dobrą okazją do zapoznania się z postacią tego Świętego i zaczerpnięcia natchnienia z jego bogatej duchowości eucharystycznej i maryjnej. W bieżącym roku obchodzić będziemy także 80. rocznicę kanonizacji jezuity, męczennika św. Andrzeja Boboli. Niech ci święci patronowie naszej Ojczyzny pomogą nam w rozwoju naszych wspólnot apostolskich i wzbogaceniu ich młodymi, gorliwymi członkami.

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! W dniach w od 15 do 22 stycznia br. naszą modlitwą towarzyszmy papieżowi Franciszkowi udającemu się z apostolską podróżą do Chile i Peru. Niech ten rok jeszcze bardziej przybliży nas do Serca Jezusowego i Jego Matki, gdy wspólnie czuwać będziemy przy Tych Sercach.

 

Z kapłańskim błogosławieństwem krajowy dyrektor AM
ks. Stanisław Groń SJ

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić