Modlitwa i Służba - kwiecień 2018 (56)

01 kwi 2018
ks. Stanisław Groń SJ
 

Przed nami czas paschalny, pięćdziesiąt radosnych dni w liturgii Kościoła i w codziennym życiu wiarą. Wraz ze Zmartwychwstałym Panem znów będziemy przeżywać w rozmodlonej wspólnocie Sióstr i Braci rzeczywistość duchową naszej wiary.

Z pewnością pomogą nam przeżyć owocniej ten okres świadkowie pustego grobu Jezusa: Piotr, Umiłowany Uczeń i Maria Magdalena. Skruszony Piotr powiedział: Panie, Ty wszystko wiesz! Ty wiesz, że Cię kocham! Uradowana Maria Magdalena pobiegła do uczniów, aby podzielić się z nimi radosną wieścią: Widziałam Pana i to mi powiedział! Umiłowany Uczeń pierwszy rozpoznał Pana nad Morzem Tyberiadzkim, mówiąc do płynących w łodzi: To jest Pan!

W poranek wielkanocny, gdy składamy sobie życzenia i spożywamy poświęcone pokarmy, powinniśmy wyraziściej dostrzec nasze zbawienie, tj. okazaną nam wielką łaskę Boga w osobie Zmartwychwstałego Jezusa. On jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.

Drodzy w Chrystusie Panu! Przyjmijcie moje najserdeczniejsze życzenia. Niech radosne Alleluja! uraduje Wasze serca, a Jezus obdarzy pokojem Wasze rodziny i wspólnoty apostolskie. Pozwólmy Jezusowi przemieniać nasze serca i niech wielu pozna i uwierzy, że Bóg jest Miłością. Wszystkim życzę błogosławionych Świąt oraz odwagi w dawaniu świadectwa wiary. Odważnie też usuwajmy wszelkie przeszkody, które utrudniają nam poznanie Jezusa Zmartwychwstałego. Nie zatrzymujmy się więc na tym co zmysłowe, zewnętrzne i widzialne. Niech to nie absorbuje naszego poznania i nie zużywa naszych sił. Raczej odpowiedzmy sobie szczerze, co zasłania nam Zmartwychwstałego Jezusa i jest ciężkim kamieniem grobowym, co w nas obumiera lub obumarło i wymaga zmartwychwstania.

W tym miesiącu otrzymujemy w darze od Boga nową polską błogosławioną, bowiem 28 kwietnia w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie odbędzie się beatyfikacja pielęgniarki Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. To kolejny dar na drodze wiary, nadziei i miłości, jaki otrzymuje Kościół w Polsce.

Uroczyście świętujmy ten błogosławiony czas, bo Pan jest z nami!

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić