Adhortacja „Gaudete et exsultate”

16 kwi 2018
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Zapoznajcie się z najnowszą adhortacją apostolską papieża Franciszka „Gaudete et exsultate” – „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12).

Niech będzie to nasza lektura duchowa na czas wielkanocnego okresu. Po jej przeczytaniu podzielcie się też swoimi refleksjami podczas Waszych spotkań modlitewnych. W tej adhortacji papież napisał o powszechnym powołaniu do świętości, o trudnościach w jej realizacji, o aktualności programu zawartego w Ewangelii i o niektórych cechach świętości w świecie współczesnym. Adhortacja została ogłoszona 9 kwietnia 2018 roku w Watykanie. Papież zaprasza, aby „wyruszyć w drogę z pełną radością, optymizmem i otwartością na Słowo Boże, pozostawiając za sobą przeciętność”. W swoim dokumencie pragnie zachęcić chrześcijan do życia nastawionego na świętość. Podkreśla, że przez chrzest każdy chrześcijanin jest powołany do tego, aby nie zadowalać się tylko „przeciętną, rozwodnioną i powierzchowną egzystencją”. Ojciec święty wskazał też na dwóch subtelnych wrogów świętości: gnostycyzm i pelagianizm. Zwrócił też uwagę na to, że modlitwa i działanie są z sobą nierozerwalnie związane.

Według papieża Franciszka oznakami życia uświęconego są m.in.: zdolność wytrwania, radość, poczucie humoru, odwaga, poczucie wspólnoty i modlitwa. Świętość nie jest „intelektualną grą pojęć, która całkowicie tłumaczy świat”, ani też „wkładem, jaki mogą wnieść ludzie z własnej woli, nie podporządkowując się łasce Bożej”. Papież Franciszek napisał że: „Bycie ubogim w sercu, to właśnie jest świętość (nr 70). Reagować z pokorną łagodnością – na tym polega świętość (nr 74). Umiejętność płakania z innymi, to jest świętość (nr 76). Głodne i spragnione poszukiwanie sprawiedliwości jest świętością (nr 79). Miłosierne postrzeganie i działanie jest świętością (nr 82). Zachowywanie serca w czystości od wszystkiego, co plami miłość, jest świętością (nr 86). Rozsiewanie pokoju wokół nas jest świętością (nr 89). Akceptowanie codziennie drogi Ewangelii, pomimo że przynosi nam ona problemy, to jest świętość (nr 94)”. Wszystkim życzę owocnej lektury papieskiego dokumentu.

krajowy dyrektor Apostolstwa Modlitwy

 

Warto odwiedzić