Modlitwa: „wszyscy za jednego”

10 lut 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! W niedzielę, tj. 10 marca 2019 roku, będziemy modlić się na różańcu za papieża Franciszka.

Złożymy mu w ten sposób nasz duchowy dar w przededniu szóstej rocznicy jego wyboru na Stolicę Piotrową. Dnia 13 marca, sześć lat temu konklawe w Watykanie wybrało go na następcę św. Piotra. Ojciec Święty Franciszek wiele razy prosi wszystkich chrześcijan o modlitwę za siebie. Przypomina o tym zawsze, przy każdym spotkaniu z wiernymi. Odpowiedzmy więc w tym niedzielnym dniu na jego prośbę i otoczmy go wieńcem naszej modlitwy. Będzie to praktyczne włączenie się w akcję organizowaną w tym czasie w naszej Ojczyźnie pod hasłem: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Możemy modlić się w naszej wspólnocie apostolskiej lub razem z innymi stowarzyszeniami. Modlitwę tę możemy także zanosić do Boga indywidualnie, np. w kościele, w mieszkaniu, w parku, a nawet w czasie podróży. Pamiętajmy, że modlitwa wspólnotowa i indywidualna ma wielką moc, ale liczy się przede wszystkim nasza szlachetna intencja. Papieska Sieć Modlitewna, której Apostolstwo Modlitwy w Polsce jest częścią, tworzy wielką światową rodzinę modlitwy, zanoszonej za papieża i w jego intencjach w każdy pierwszy piątek miesiąca w 96 krajach świata. Módlmy się więc, włączając się w tę akcję 10 marca 2019 roku: „Jeden za wszystkich wszyscy za jednego”! Niech jak najwięcej wierzących w naszej Ojczyźnie i w świecie przyłączy się do tej modlitwy.

krajowy dyrektor Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ

 

Warto odwiedzić