Modlitwa: „wszyscy za jednego”

10 lut 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! W niedzielę, tj. 10 marca 2019 roku, będziemy modlić się na różańcu za papieża Franciszka.

Złożymy mu w ten sposób nasz duchowy dar w przededniu szóstej rocznicy jego wyboru na Stolicę Piotrową. Dnia 13 marca, sześć lat temu konklawe w Watykanie wybrało go na następcę św. Piotra. Ojciec Święty Franciszek wiele razy prosi wszystkich chrześcijan o modlitwę za siebie. Przypomina o tym zawsze, przy każdym spotkaniu z wiernymi. Odpowiedzmy więc w tym niedzielnym dniu na jego prośbę i otoczmy go wieńcem naszej modlitwy. Będzie to praktyczne włączenie się w akcję organizowaną w tym czasie w naszej Ojczyźnie pod hasłem: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Możemy modlić się w naszej wspólnocie apostolskiej lub razem z innymi stowarzyszeniami. Modlitwę tę możemy także zanosić do Boga indywidualnie, np. w kościele, w mieszkaniu, w parku, a nawet w czasie podróży. Pamiętajmy, że modlitwa wspólnotowa i indywidualna ma wielką moc, ale liczy się przede wszystkim nasza szlachetna intencja. Papieska Sieć Modlitewna, której Apostolstwo Modlitwy w Polsce jest częścią, tworzy wielką światową rodzinę modlitwy, zanoszonej za papieża i w jego intencjach w każdy pierwszy piątek miesiąca w 96 krajach świata. Módlmy się więc, włączając się w tę akcję 10 marca 2019 roku: „Jeden za wszystkich wszyscy za jednego”! Niech jak najwięcej wierzących w naszej Ojczyźnie i w świecie przyłączy się do tej modlitwy.

krajowy dyrektor Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ

 

Przeczytaj także

Papież Franciszek
ks. Jan Ożóg SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Czesław Drążek SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
bp Karol Wojtyła
św. Jan Chryzostom

Warto odwiedzić