List Gratulacyjny dla Dostojnego Jubilata ks. dr Tadeusza Chromika SJ 

25 cze 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

Obchodzony 29 VI 2019 r. Jubileuszu 60. rocznicy święceń kapłańskich jest doskonałą sposobnością, aby wyrazić wdzięczność Bogu i Tobie, szacowny Jubilacie, księże Tadeuszu. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar Twojego powołania zakonnego i kapłańskiego. Pragniemy, abyś zechciał przyjąć  nasze najserdeczniejsze życzenia i gratulacje w tym szczególnym dniu, gdy otoczony jesteś naszą żarliwą modlitwą, i w sprawowanej Eucharystii dziękować będziesz Bogu za kapłaństwo wraz z Współbraćmi – także Jubilatami – i życzliwym Ci Ludem Bożym. 

Życzenia kieruję w imieniu Sekretariatu AM w Krakowie i wszystkich osób z naszych ośrodków w Polsce. Wdzięczność nasza jest szczególna, bo przez kilka lat byłeś Krajowym Dyrektorem AM w Polsce i w tej wspaniałej bazylice Serca Bożego głosiłeś wiele razy Słowo Boże. Prowadziłeś pierwszopiątkowe nocne czuwania i animowałeś wiele ognisk apostolskich w naszej Ojczyźnie. Zapraszałeś naszych członków do żarliwej modlitwy za Kościół i w intencjach papieskich. Twoja trudna i zarazem piękna historia życia, bo osiągnięty sędziwy wiek, przeżyte lata zsyłki na Syberię, pobyt na Kaukazie, a później praca duszpasterska, katechetyczna w Polsce oraz wytrwała, tytaniczna praca rekolekcyjna, podjęta dla szerzenia Królestwa Bożego i czci Serca Jezusowego zrodziły już bogaty plon. 

Teraz spontanicznie cisną się nam na usta słowa zapisane w Ewangelii wg. Św. Mateusza: «Dobrze, sługo dobry i wierny». One, wybrzmiewają dziś w sposób szczególny. Ufam, że będą dla Ciebie, dostojny Jubilacie, ks. Tadeuszu, wsparciem w dalszym wypełnianiu woli Bożej i w służbie dla Pana w Towarzystwie Jezusowym. 

Hasłem AM jest: Modlitwa i służba. Jedno i drugie szło i idzie u Ciebie w parze i niech tak będzie aż do samego końca! Z wyrazami modlitewnej pamięci i życzeniami dobra od Boga i ludzi.                                                                   

***

Krajowy Dyrektor AM w Polsce  
ks. Stanisław Groń SJ

Kraków, w roku 2019, w którym AM świętuje 175. rocznicę swego powstania.

 

Warto odwiedzić