We Wrocławiu trwa 42. Europejskie Spotkanie Młodych Taizé

28 gru 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Ostatnie dni kończącego się roku 2019 i początek Nowego Roku 2020 jest czasem spotkania chrześcijańskiej młodzieży we Wrocławiu. Naszą modlitwą otoczmy uczestników tego spotkania oraz te rodziny, które ich przyjęły w ponad 120 parafiach w tym mieście. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszystkich młodych chrześcijan tam zebranych i dających świadectwo wierze. Obejmijmy naszą modlitwą także wolontariuszy i wszystkich, którzy goszczą ich w swoich domach. Niech Bóg ma wszystkich w swej opiece i błogosławi dobre inicjatywy oraz nagrodzi wielki wysiłek organizacyjny zaangażowanych w to ekumeniczne dzieło.

W różnych miastach Europy od 1978 roku bracia z Taizé organizują na przełomie roku spotkania młodych w ramach tzw. „Pielgrzymki Nadziei przez Ziemię”. Czterokrotnie Europejskie Spotkania Młodych odbywały się w Polsce: dwa razy we Wrocławiu (1989/90 i 1995/96, w Warszawie (1999/2000) i w Poznaniu (2009). Niech to piąte spotkanie w Polsce zrodzi dobre owoce dla młodych ludzi w Europie i na świecie, pogłębi ich wiarę w Chrystusa i zapali do dawania świadectwa miłości wobec osób potrzebujących. Niech uczy, jak w praktyce realizować ideę pokoju i braterstwa.

 

 

Papież przypomina młodzieży Europy świadectwo wiary Polaków.

Polska jest krajem zakorzenionym w wierze – napisał papież Franciszek w swoim przesłaniu do młodych, pochodzących z 70 krajów świata, uczestników Europejskiego Spotkania we Wrocławiu. Przekonuje młodych, że wiele mogą nauczyć się od Polaków, którzy pozostali wierni Chrystusowi, nawet wówczas, gdy kuszeni byli wyborem łatwiejszej drogi.

Ojciec Święty Franciszek zapewnia zgromadzonych tam uczestników, że będzie towarzyszył im modlitwą i zachęca ich, aby wraz z chrześcijanami w Polsce zgłębiali temat obecnego spotkania noszącego tytuł: „Zawsze w drodze, nigdy wykorzenieni”. Papież wskazuje, że zakorzenienie w wierze pozwoliło narodowi polskiemu przetrwać wielkie próby wówczas, gdy nadzieja została rozbita. „Ci chrześcijanie – mówi papież – odważyli się uwierzyć w inną przyszłość”. Franciszek apeluje do młodych, aby odkrywali korzenie swej wiary. „Obyście mogli wspólnie odkryć, do jakiego stopnia zakorzenienie w wierze wzywa was i przygotowuje do wychodzenia do innych ludzi i odpowiadania na nowe wyzwania!”

Przesłanie na Europejskie Spotkanie Młodych papież Franciszek kończy apelem: „Nie czekajcie do jutra, aby współpracować w przemienianiu świata swoją energią, śmiałością i kreatywnością. Należycie teraz do Boga, który chce, abyście wydawali owoce”. Papież udziela też specjalnego błogosławieństwa uczestnikom tego spotkania i organizującym je braciom z Taizé, a także rodzinom i parafiom goszczącym młodych.

 

 

Wspólnota z Taizé z młodymi we Wrocławiu

Na Europejskie Spotkanie Młodych do Wrocławia przybyło ponad 20 tys. osób, w tym ok. 10 tys. uczestników z zagranicy, reprezentujących 70 krajów, głównie europejskich, choć są tam także obecni przedstawiciele innych kontynentów.

Głównym organizatorem jest Wspólnota z Taizé, która powstała w 1940 roku z inicjatywy szwajcarskiego ewangelika reformowanego Rogera Louisa Schütza. Założył on klasztor, chcąc w ten sposób zgromadzić protestantów różnych wyznań, którzy działaliby na rzecz jedności Kościoła. Z czasem do Taizé zaczęli przybywać również katolicy, a ostatnio także prawosławni. Dziś wspólnota z tej wioski we francuskiej Burgundii ma charakter prawdziwie ekumeniczny. Na jej czele stoi od sierpnia 2005, po tragicznej śmierci założyciela, brat Alois Löser.

 

 

List i życzenia od Prezydenta Polski

Na znaczenie dzieła Wspólnoty z Taizé, w budzeniu nadziei nie tylko dla środowisk zaangażowanych w ekumenizm, ale też dla wszystkich ludzi, którzy zabiegają o sprawiedliwy i trwały ład pokojowy na naszym kontynencie i w całym świecie wskazał w liście do uczestników 42. Europejskiego Spotkania Młodych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. Napisał między innymi: „To piękne dzieło śp. Brata Rogera trwa i rozwija się po dzień dzisiejszy, obejmując swoim wpływem kolejne pokolenia młodych Europejczyków. Nadal inspiruje, szerzy ewangeliczne przesłanie jedności, miłości bliźniego oraz międzyludzkiej solidarności ponad historycznymi podziałami. Dziękuję Wam, uczestnikom Europejskiego Spotkania Młodych, za Wasz entuzjazm i wspaniałą, budującą postawę wiary. Dołączając się do Waszych noworocznych modlitw, raz jeszcze gorąco wszystkich Was pozdrawiam”.

 

Warto odwiedzić