Europejskie Spotkanie AM w Lourdes

28 gru 2011
ks. Marek Wójtowicz SJ
 

Miejsce i uczestnicy spotkania

Co dwa lata w różnych krajach Europy odbywają się spotkania ludzi odpowiedzialnych za AM. W dniach od 21 do 25 września 2011 r. takie spotkanie odbyło się w Lourdes we Francji. Jego uczestnicy pochodzili z 15 krajów europejskich oraz z Kanady. Oprócz jezuitów były także osoby świeckie.

W północnej Belgii sekretarzem AM i redaktorem naczelnym organu AM jest katolik świecki. Dość dużą grupę (ok. 15 osób) stanowili gospodarze spotkania – Francuzi, głównie z Tuluzy będącej kolebką AM. W sekretariacie AM we Francji widziałem kopię dokumentu wpisu do AM, wypełnionego przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus.

 

Tematy i metoda pracy

Obok spotkań plenarnych pracowaliśmy w trzech grupach językowych: angielskiej, hiszpańskiej i francuskiej. Gościem naszego spotkania był o. Claudio Barriga z Rzymu, Chilijczyk, który z nominacji o. Generała Towarzystwa Jezusowego jest odpowiedzialny za apostolskie dzieło AM na całym świecie.

W swoim wystąpieniu o. Claudio podkreślił potrzebę aktywnego udziału odpowiedzialnych krajowych AM oraz ich współpracowników świeckich w procesie rozeznawania odnośnie do tożsamości i misji AM we współczesnym świecie. Szybkie zmiany kulturowe oraz pogłębiający się proces sekularyzacji prowokują nas do podjęcia trudu  rekreacji, odrodzenia się w nowym kontekście struktur i zadań AM. Ojciec Barriga wspomniał, że na wielu kontynentach ten proces rozeznawania już się dokonuje. Uczestniczył on w spotkaniach w Azji oraz w Afryce. W listopadzie 2011 r. spotkał się z o. Generałem Adolfo Nicolásem, by przedstawić mu aktualny stan AM w całym świecie. Ojciec Generał ma przekazać wyniki tego duchowego rozeznawania dotyczącego przyszłości AM ojcu świętemu Benedyktowi XVI.

Moderatorem naszych spotkań był o. Frederic Fornos, Krajowy Dyrektor AM we Francji. Zachęcił on wszystkich uczestników do wejścia w atmosferę modlitewnego rozeznawania. W skrócie zostały przedstawione odpowiedzi Krajowych Dyrektorów AM na pytania zawarte w liście o. Barrigi. Naszą reakcją była praca w  grupach, w których wypowiadali się przedstawiciele różnych państw. Podczas spotkań tematycznych, pracy w grupach i podczas rozmów nieformalnych przy posiłkach panowała bardzo serdeczna atmosfera. Było wiele okazji, by podzielić się polskim doświadczeniem AM i usłyszeć, w jaki sposób działa AM w innych krajach. Mogłem się przekonać, że obok tradycyjnych form, jak książki i czasopisma, powszechnie wykorzystywane są w AM możliwości Internetu.

W podejmowanych tematach i rozmowach wielu uczestników spotkania wyrażało troskę o stałą formację w AM. Postulowano powrót do źródeł AM: do Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego Loyoli, do pogłębionego teologicznie kultu Serca Jezusa, do duchowości świętych związanych z AM, takich jak św. Małgorzata Maria Alacoque, św. Klaudiusz La Colombiere, św. Franciszek Ksawery i św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Podkreślono też potrzebę większej troski o formację młodych. Gościliśmy także francuskiego Prowincjała, o. Jean-Yves Greneta.

 

Nowe wyzwania

Narastający proces sekularyzacji w bogatych krajach Europy skłania do pogłębionej formacji członków AM do wiary dojrzałej. Usłyszeliśmy, że 80% Francuzów nie ma żywego kontaktu z Kościołem, i aż 93% mieszkańców Belgii odeszło od żywej wiary w Boga.

Dlatego w krajach, gdzie wciąż jest praktykowana wiara, chodzi o jej pogłębienie i oczyszczenie z powierzchownej pobożności. Takie jest zadanie dla Hiszpanów, Portugalczyków, Polaków, Słowaków, Maltańczyków czy Irlandczyków. Ojciec Barriga z Rzymu zapowiedział, że AM na całym świecie włączy się jeszcze intensywniej w żywy nurt nowej ewangelizacji, na której tak bardzo zależy papieżowi.

 

Atmosfera Lourdes

Mieszkaliśmy w domu rekolekcyjnym i pielgrzymkowym prowadzonym przez siostry zakonne, 15 minut od sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Od strony groty dochodziły nas śpiewy pielgrzymów zgromadzonych na Mszy św. Nawiedzając Maryję w grocie, można było doświadczyć atmosfery modlitwy i wiary ludzi prostych. Bardzo wcześnie rano gromadzili się tam chorzy oczekujący na zanurzenie w cudownej wodzie. Uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawianej w bazylice, której przewodniczył ks. biskup Jacques Perrier. Wzięliśmy też udział w procesji z lampionami rozpoczynającej się o godzinie dziewiątej wieczorem.

Następne spotkanie odbędzie się w 2013 r. w Lizbonie w Portugalii.

 

Warto odwiedzić