Na nowo powrócić do Serca Jezusa - Europejskie spotkanie Dyrektorów AM

25 lis 2019
ks. Marek Wójtowicz SJ
 

W dniach od 18 do 23 września 2019 r. uczestniczyłem w Luksemburgu w Europejskim Spotkaniu Dyrektorów Apostolstwa Modlitwy (Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy), reprezentując ks. Stanisława Gronia SJ, Dyrektora AM w Polsce. Wzięło w nim udział ponad trzydziestu uczestników z różnych krajów naszego kontynentu. Po raz pierwszy brali w nim udział ks. Statys Kazenas SJ z Litwy, a także ks. Herbert Krawczyk, polski jezuita pracujący w Danii. Z Rzymu przybył ks. Frédéric Fornos SJ, Dyrektor Generalny AM. Organizatorem całego spotkania był ks. Thierry Monfils, belgijski jezuita od trzech lat odpowiedzialny za animowanie Apostolstwa Modlitwy w Luksemburgu oraz w Walonii. Gościły nas w swoim domu rekolekcyjnym Siostry Franciszkanki Misjonarki.

Miasto oddane Maryi

Luksemburg liczy ok. sześciuset tysięcy mieszkańców, a codziennie do pracy dojeżdża ok. dwustu tysięcy osób mieszkających na stałe w Belgii i we Francji. Żyją tam przedstawiciele bardzo wielu narodowości, zwłaszcza Portugalczycy, którzy dotarli tu kilkadziesiąt lat temu w poszukiwaniu pracy. Miasto jest malowniczo położone, bo jego geograficznym sercem jest wielka dolina o stromych, siedemdziesięciometrowych zboczach, w której powstała pierwsza osada. Płynąca w dolinie niewielka rzeka oraz znajdujący się tam benedyktyński klasztor (obecnie zamieniony na Centrum Kultury) tworzy bardzo piękny krajobraz. Pomiędzy wysokimi brzegami doliny zbudowano wiele mostów. Nad miastem wznoszą się dwie strzeliste wieże katedry, w której czczona jest figurka Matki Bożej, Pocieszycielki Strapionych, Patronki miasta. Po obu stronach rozległej doliny jest wiele okazałych budynków, głównie banków, hoteli, bogatych domów handlowych i drogich sklepów. Patrząc na zaparkowane samochody, miałem wrażenie, że znajduję się w salonie luksusowych limuzyn. Wędrując po mieście, mieliśmy okazję zobaczyć rodzinny dom Sługi Bożego Roberta Schumana (1886-1963), współzałożyciela Unii Europejskiej.

Droga Serca głównym tematem spotkania

Program naszego spotkania był bardzo wypełniony. W środę wieczorem, 18 września, każdy z uczestników krótko się przedstawił i opowiedział o sytuacji Kościoła w kraju, z którego pochodzi. W trzech konferencjach omówione zostały poszczególne etapy Drogi Serca, które powinny wyznaczać rytm życia wciąż odnawiającego się Apostolstwa Modlitwy (PŚSM). Pierwsze trzy kroki omówił pan Dawid Fornieles z Hiszpanii, podkreślając potrzebę, by na pierwszym miejscu w naszym życiu był Pan Bóg. Bardzo interesującą duchową refleksją podzielił się z nami ks. Daniel Régent SJ, Dyrektor AM we Francji. Nawiązał do Pieśni nad Pieśniami, przypominając potrzebę pogłębionej relacji przyjaźni z Panem Jezusem. W naszej modlitwie i misji powinniśmy wzorować się na oblubieńczej miłości, jaka istnieje pomiędzy naszym Panem i Jego Oblubienicą-Kościołem. O takiej miłości mówi cała Pieśń nad Pieśniami. Pani Marie-Dominique Corthier z Francji, od ponad dwudziestu lat pracująca w Sekretariacie AM w Tuluzie, przedstawiła ostanie trzy kroki Drogi Serca. Podzieliła się swoim doświadczeniem pielgrzymowania w pierwszy piątek miesiąca do różnych kościołów i wspólnot kościelnych we Francji, by opowiadać zainteresowanym wiernym o Najświętszym Sercu Jezusa oraz o modlitewnych intencjach, jakie co miesiąc wyznacza papież Franciszek Apostolstwu Modlitwy.

W trakcie spotkania ks. F. Fornos SJ zapewniał, że obok nazwy Papieska Światowa Sieć Modlitwy nadal może być używana tradycyjna nazwa - Apostolstwo Modlitwy. Tak dzieje się np. w Portugalii, we Włoszech, a także w Polsce. Podkreślił, że nowe struktury i środki techniczne (internet, facebook, instagram, video) mają pomóc ludziom, zwłaszcza młodym katolikom w odkrywaniu nieprzemijających skarbów Jezusowego Serca. Mogą też być pomocą w skutecznym dotarciu z informacją o tym, jakie troski o Kościół i świat nosi w sercu ojciec święty Franciszek. Docenione zostały nasze polskie plakaty oraz wydana ostatnio książka zawierająca najważniejsze dokumenty odnowionego AM (PŚSM).

Spotkania z arcybiskupem Luksemburga

Wieczorem w czwartek 19 września spotkaliśmy się z arcybiskupem Luksemburga, Jean-Claudem Hollerich, który w tym roku został mianowany kardynałem przez papieża Franciszka. W jego domu uczestniczyliśmy w Eucharystii. Podczas homilii zachęcał nas, byśmy mieli współczucie dla każdego człowieka, zwłaszcza chorego, dla osób zagubionych duchowo, rozżalonych na Pana Boga i zniechęconych do Kościoła. Z takimi osobami na co dzień się spotykamy. Chodzi więc o to, byśmy mieli coraz większą wrażliwość wobec ludzi, której uczymy się od wypełnionego miłością Serca Jezusa - zachęcał nas ks. Arcybiskup. Następnego dnia, 20 września, ks. Arcybiskup odprawiał uroczystą Mszę św. razem z mieszkańcami Luksemburga, podczas której nastąpił uroczysty Akt oddania miasta Najświętszemu Sercu Jezusa. Po Eucharystii miała miejsce agapa, i mogliśmy rozmawiać z mieszkańcami tego pięknego miasta. Dziękuję Panu Bogu za to spotkanie, które było kolejną okazją, by razem z innymi świętować 175. rocznicę powstania wciąż odnawiającego się, także w naszej Ojczyźnie Apostolstwa Modlitwy.

 

Warto odwiedzić