Roraty 2020 – ku osobistemu ofiarowaniu się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

12 lis 2020
o. Robert Więcek SJ
 

W przyszłym roku mija 100 lat od chwili, w której Episkopat Polski poświęcił naszą Ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Stało się to podczas uroczystego aktu w jezuickiej Bazylice Serca Pana Jezusa w Krakowie. Bazylika ta to wotum Narodu.

Czas Adwentu jest odpowiednim do tego, by – jako pierwszy etap – przygotować serce do osobistego poświęcenia się Sercu Bożemu i uczynić ten akt.

Zapraszam do podjęcia refleksji w ramach czytań liturgii słowa, a także do wypełnienia prostych zadań na każdy dzień. Im bliżej Bożego Narodzenia tym te zadania staną się bliższe tej uroczystości.

17 grudnia rozpoczyna się II etap adwentowej drogi – to już bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Bożego Narodzenia. I w tym duchu chwyćmy się rękami brzegu żłobu. Spróbujmy unieść głowę i serce, by zobaczyć całe przygotowania do przyjścia Pana i Dzieciątko Jezus, kiedy narodzi się pośród nas w betlejemską noc.

Pomocą niech będzie List apostolski Admirabile signum Ojca Świętego Franciszka o znaczeniu i wartości żłóbka betlejemskiego.

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-...

 

 

W samo Boże Narodzenie proponuję każdemu, by uczynił osobisty akt poświęcenia się Sercu Bożemu… by zawarł w nim siebie całego, swoją historię, każdą jej stronę, po to, by Syn Boży mógł się „tam” wcielić i przynieść zbawienie, a ożywione serca zaczęło żwawiej pracować na chwałę Bożą.

Pobierz plik

Pobierz plik

o. Robert Więcek SJ
Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy

 

Warto odwiedzić