Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

13 sie 2019
 

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (na podstawie tekstu św. Małgorzaty Marii Alacoque)

Panie Jezu Chryste!
Ja … oddaję się i poświęcam
Twemu Najświętszemu Sercu
moją osobę i całe moje życie, aby odtąd czcić,
wielbić i miłować Twoje Serce
dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte.

Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie
i czynić wszystko z miłości ku Tobie,
wyrzekając się tego, co się Tobie we mnie nie podoba.

Boskie Serce Jezusa, Ty bądź moją miłością
i drogą mojego życia.

Serce pełne miłosierdzia,
ratuj mnie przed atakami złych mocy,
przed moją grzesznością i słabością,
bo w Twojej nieskończonej dobroci
pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości.

Serce pełne miłości, przygarnij mnie do Siebie
i spraw, abym poznał Ojca.
Niech Twoja miłość
– hojny dar Ducha Świętego –
tak głęboko przeniknie moje serce,
żebym zawsze pamiętał o Tobie
i wiernie naśladował Ciebie.

Oby imię moje zostało zapisane w Tobie,
Serce mojego Boga i Pana,
ponieważ bardzo pragnę,
aby moim największym szczęściem
i pełną radością było żyć i umierać
jako Twój wierny sługa i apostoł. Amen.

 

Warto odwiedzić