Wypłyń na głębię - 6 II 2022

06 lut 2022
ks. Stanisław Łucarz SJ
 

5. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 5, 1-11

Słowa Pana Jezusa skierowane do św. Piotra stały się hasłem przewodnim Listu Apostolskiego św. Jana Pawła II, Novo Millennio Ineunte, do całego Kościoła na zakończenie wielkiego Jubileuszu roku 2000 i zarazem na rozpoczęcie nowego, trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa.

Novo millenio ineunte oznacza bowiem dosłownie gdy rozpoczyna się nowe tysiąclecie. Być może niewielu z nas pamięta, iż Prymas Tysiąclecia bł. Stefan Kardynał Wyszyński skierował do Jana Pawła II tuż po jego wyborze na papieża prorocze słowa: Ty wprowadzisz Kościół w trzecie tysiąclecie. I mimo że od tamtego pamiętnego 1978 roku minęło długie 22 lat, pełnych zagrożeń i walk, nawet kilku zamachów na życie papieża, proroctwo to spełniło się. Zapewne Jan Paweł II pisząc ów List Apostolski, pamiętał o tym proroctwie i misji, którą ono zapowiadało. Nie przypadkiem też jako hasło przewodnie tego wprowadzenia wybrał właśnie te słowa Jezusa: Wypłyń na głębię. Powtórzył je w tym liście aż pięć razy, nadając taki właśnie tytuł jego zakończeniu. Potem w różnych okolicznościach powracał do tego wezwania. Nam, Polakom, pozostało bodaj najmocniej w pamięci jego przemówienie, które skierował do młodych zgromadzonych nad Jeziorem Lednickim w 2001 roku. Mówił wtedy: Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra słowa: Duc in altum! - Wypłyń na głębię! To wezwanie wypowiedziane u brzegów Jeziora Galilejskiego miało sens praktyczny - była to propozycja, aby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy: było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył: „Panie, (…) na Twoje słowo zarzucę sieci”. To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, którą Chrystus przekazał Piotrowi, mówiąc: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. Duc in altum! Dzisiaj te Chrystusowe słowa kieruję do każdego i każdej z was: Wypłyń na głębię! Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie i na nowo wypłyń na głębię! Odkryj głębię własnego ducha. Wnikaj w głębię świata. Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują twojego świadectwa. Nie lękaj się! Wypłyń na głębię - jest przy tobie Chrystus.

Papież wypowiadał te słowa łamiącym się głosem, naznaczonym słabością i chorobą, ale jednocześnie pełnym mocy wiary. Przyniosły one bogate owoce w postaci utworów muzycznych, stron internetowych zawierających w nazwie te słowa, a nawet kwartalnika ewangelizacyjnego o tytule „Wypłyń na głębię”. Teraz te słowa znów powracają do nas wraz z Ewangelią na 5. Niedzielę zwykłą, przypominając nam, że są wezwaniem na to tysiąclecie, w którym od ponad 20 lat żyjemy, tysiąclecie naznaczone straszną płycizną i zamętem. Każdy i każda z nas jest ponownie wezwany/a do zawierzenia. Prorok Jeremiasz wyznaje o Bogu w swych Lamentacjach: Jest nowa i świeża co rano ogromna Twa wierność… (Lm 3, 23). Tak też i nasze zawierzenie albo jest nowe i świeże co rano, albo go nie ma… Stąd też owo wezwanie Wypłyń na głębię niech będzie skierowane do naszej codzienności.

 

Warto odwiedzić