Modlitwa i Służba - kwiecień 2023 (116)

31 mar 2023
ks. Robert Więcek SJ
 

Pierwszy tydzień kwietnia to dla nas w tym roku najważniejszy tydzień w całym roku, nie przez przypadek zwany Wielkim Tygodniem.

Zapraszamy – robiąc małą przerwę w przedstawianiu rzymskich Bazylik Większych – do Bazyliki Krzyża świętego w Wiecznym Mieście. Jak zwykle ks. Stanisław  Groń SJ raczy nas doskonałym tekstem, który ks. Edward Czaja, jezuita posługujący w Rzymie, okrasił zdjęciami „na żywo”.

Wielki Tydzień to doświadczenie walki duchowej, którą toczy nasz Pan i zwycięża, pokonując grzech, zło, szatana i śmierć. Niestety, panuje w świecie przemoc, i to na naszych oczach. Dlatego na ten miesiąc papież Franciszek podaje prośbę o kulturę wyrzeczenia się przemocy: Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli. Poprosiliśmy jezuitę z Ukrainy o esej odnośnie do wojny, która toczy się w jego kraju. Skoro walka duchowa, to ks. Stanisław Łucarz  SJ w cyklu Terapia duchowa przedstawia nam kantyk młodzieńców w piecu ognistym. Przedstawiamy też św. Bonawenturę, a w ramach duchowości prezentujemy rozważania papieża Benedykta na temat Wielkanocy jako dnia nowego stworzenia.

Przypominamy też wizytę apostolską Ojca Świętego w Kongo i Sudanie. Ognisko Apostolstwa Modlitwy z Wrocławia przesłała nam pośmiertne wspomnienie o jezuicie posługującym dla Apostolstwa przez wiele lat, ks. Antonim Masierze.

Modlimy się za Was, nasi Drodzy Czytelnicy i Członkowie, o łaskę odkrywania, że to Jezus Chrystus zwyciężył śmierć! Że żyje i króluje w nas i między nami! Odkrywania i życia tą prawdą w codzienności, a szczególnie w tym jakże długim okresie wielkanocnym. Niech dotknie nas Jego męka i śmierć. Niech dane nam będzie doświadczyć Jego zmartwychwstania.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

 

Warto odwiedzić