Modlitwa i Służba - wrzesień 2023 (121)

01 wrz 2023
o. Robert Więcek SJ
 

Na pierwszy plan wysuwa się w tym miesiącu w Kościele polskim beatyfikacja rodziny Ulmów – łączy rocznicę wybuchu II wojny światowej i ofiar, które każda wojna przynosi. Posłużyliśmy się fragmentem książki Marii Elżbiety Szulikowskiej zatytułowanej Markowskie bociany, a wydanej z okazji beatyfikacji tej rodziny.

Zbliża się czas Synodu i zaproszenia do szczególnej modlitwy za Kościół. Benedykt XVI w katechezie, którą prezentujemy, przypomina, że z modlitwy Jezusa rodzi się Kościół. Tą modlitwą są coniedzielne ewangelie, do których komentarze umieszczamy w naszym periodyku. To także przypominanie sobie – w ramach terapii duchowej – o proroku Aggeuszu, który jest prorokiem odbudowy świątyni jerozolimskiej.

Ojciec Redaktor Stanisław Groń SJ prowadzi nas do jezuickiego starowiejskiego Ogród Biblijny, który przy okazji bytności w tamtejszych stronach warto odwiedzić.

Papież Franciszek w swojej intencji kładzie nam na serce modlitwę o to, by ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości. Wzorem takiego zaangażowania jest Matteo Ricci – misjonarz i wzór ewangelizacji, o którym opowiada Ojciec święty Franciszek. Pamiętajmy o nim, bo odbywa swą podróż apostolską do Mongolii.

Podajemy także sprawozdanie z Dnia wspólnoty AM w Legnicy i serdecznie zapraszamy do Częstochowy na doroczny zjazd Animatorów AM w naszym Domu rekolekcyjnym.

Dzieci i młodzież wracają do szkoły. Prośmy za nimi, za Dyrekcjami i Gronami Pedagogicznymi, by była przekazywana wiedza, a nie ideologia, by uczyli się podstaw i postaw godnych człowieka i chrześcijanina.

 

Warto odwiedzić