Wezwał mnie Pan

09 gru 2023
Renata Sulich
 

Na coroczne spotkanie formacyjne Animatorów Apostolstwa Modlitwy zapisała mnie opiekunka - ogniska AM w Górnie Ewa Januszewska. Rekolekcje odbyły się w Częstochowie, w Domu Rekolekcyjnym Księży Jezuitów pw. św. Ignacego Loyoli.

Spotkanie prowadził o. Robert Więcek SJ, Dyrektor Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy, z o. Stanisławem Groniem SJ i o. Markiem Wójtowiczem SJ. Dzień rozpoczynaliśmy modlitwą poranną przed Najświętszym Sakramentem, potem były konferencje i spotkania, które pozwoliły nam zapoznać się z innymi Ogniskami AM. Każdego dnia była Eucharystia. Na  wieczorny Apel Jasnogórski szliśmy albo do kaplicy domu rekolekcyjnego, albo do Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Ten czas posłużył nam w zbliżeniu się do Boga i pokazał, jak pomagać innym przy pomocy działania Ducha Świętego.

 Eucharystii z przyjęciem nowych członków  do AM w kaplicy rekolekcyjnej przewodniczył o. Marek Wojtowicz SJ; miała ona charakter uroczysty i dziękczynny. Wstępując do AM, odczytałam Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ewa Januszewska, moja ,,matka chrzestna”’, stała obok. Była moim przewodnikiem przez cały mój pobyt w Częstochowie, za co jej serdecznie dziękuję. Ona, jak i wiele poznanych mi osób na tych rekolekcjach, swoim przykładem pokazują, jak trwałe są nici sieci Apostolstwa Modlitwy w Polsce. Z takich wzorców warto czerpać i starać się być takim przykładem dla innych, a przy upadkach podnosić się z pomocą Matki Najświętszej.

 Msza święta, która odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej  na Jasnej Górze, była pięknym i jednym ze wspanialszych przeżyć całych rekolekcji. To z Nią rozpoczynaliśmy dzień i kończyliśmy go, bo tylko przez Jej wstawiennictwo, delikatność i czułość możemy zbliżyć się do Serca Jezusowego.

Jestem niezmiernie szczęśliwa z bycia członkiem Apostolstwa Modlitwy, a wezwał mnie Pan Jezus w słowach, bym Mu oddała swoje serce.

 

Przeczytaj także

Mikołaj Świerad
Kajetan Rajski
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Bogdan Długosz SJ

Warto odwiedzić