AM o sobie

 

Studnia wody żywej (8)

02 paź 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Rozważana w IV tygodniu Ćwiczeń duchownych kontemplacja Ad amorem pozwala zachwycić się Bożą miłością…

Studnia wody żywej (7)

31 sie 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

W IV tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli skupimy się nad Jezusową posługą pocieszania.

Studnia wody żywej (6)

27 lip 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

W III tygodniu Ćwiczeń duchownych mamy sposobność dłużej zatrzymać się przy cierpiącym Panu Jezusie.

Krzyż Jezusa jest pełen paradoksów. Jest bowiem znakiem hańby i chwały, miarą okrucieństwa i miłości, wyrazem słabości i jednocześnie świadectwem największej mocy.

Studnia wody żywej (5)

26 cze 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Pierwszy tydzień Ćwiczeń duchownych to nasza inicjacja duchowa na drodze oczyszczenia i wyzwolenia. Teraz czeka nas podjęcie decyzji na wołanie Chrystusa. Drugi tydzień ma przynieść odpowiedź na Jego zaproszenie.

Z zapisków duchowych...

30 Maj 2012
św. Klaudiusz La Colombiere

Obym mógł, o mój Boże, całą ziemię przebiec i wszystkim narodom przepowiadać to, czego słusznie oczekujesz od Twoich sług i przyjaciół! Kiedy zatem Bóg ujawnił już swoje zamiary wymienionej wyżej osobie [świętej Małgorzacie Marii Alacoque], a ona mnie przekazała to, co opowiadała, nakazałem jej, żeby to spisała; spisanie tego zresztą w tym dzienniku moich Ćwiczeń nie jest dla mnie ciężarem, ponieważ Bóg chce, żeby tę rzecz także moje starania wsparły.

Studnia wody żywej (4)

30 Maj 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Każdy z nas jest zaproszony, by – jak kiedyś Samarytanka – spotkać Pana Jezusa przy studni naszego życia. Tylko On, nasz Zbawiciel, wie, co jest w człowieku, odsłania prawdę o nas samych, demaskuje nasze grzechy.

Studnia wody żywej (3)

01 Maj 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Doświadczenia i obserwacje dotyczące życia duchowego skrzętnie notowane przez Ignacego stały się podstawą książeczki „Ćwiczenia duchowne”.

Apostolstwo Modlitwy - apostolstwem Serca Jezusowego

17 kwi 2012
ks. Stanisław Groń SJ

1. Charyzmat i duchowość

Apostolstwo Modlitwy (AM), jest stowarzyszeniem religijnym w Kościele katolickim. Jego charyzmat, wyraża hasło: modlić się i służyć. Wyrosło ono na gruncie Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli.

Cel AM oraz cechy wyróżniające jego członków

16 kwi 2012
ks. Stanisław Groń SJ

Podstawą duchowości Apostolstwa Modlitwy jest upowszechnianie przekonania, iż każdy chrześcijanin został powołany  do głębokiego  zjednoczenia z Chrystusem Odkupicielem. Środkiem do zjednoczenia jest codzienne ofiarowanie swego życia Sercu Chrystusa. Apostolstwo Modlitwy przynagla swych członków do szukania najbardziej  skutecznych dróg apostołowania.

Kraje, w których działa AM

16 kwi 2012
ks. Stanisław Groń SJ

o - Apostolstwo Modlitwy;
# - Młodzieżowy Ruch Eucharystyczny;
= - Krucjata Eucharystyczna

Strony