Skupienie AM w Czechowicach-Dziedzicach w Parafii św. Andrzeja Boboli

03 sie 2010
Grażyna Kurpios - Animatorka
 

W dniach od 30.04 - 02.05 2010 r. w naszym ognisku Apostolstwa Modlitwy odbyły się dni skupienia prowadzone przez ojca Dyrektora z Krajowego Sekretariatu AM w Krakowie ks. Stanisława Gronia SJ. My, jako wspólnota AM, wyrażamy gorące podziękowanie ojcu Stanisławowi, że zechciał gościć w naszej Parafii na zaproszenie ks. proboszcza Wojciecha Koszyka SJ.

Nauki prowadzącego skupienie były dla nas podniesieniem ducha, umocnieniem wiary, nadziei i miłości. Na nowo uświadomiły nam ważność modlitwy i medytacji biblijnej. Ojciec Stanisław podkreślił, że bardzo ważna jest modlitwa osobista, wspólnotowa i modlitwa praktykowana regularnie w rodzinie. Zachęcał nas, abyśmy modlili się również przed posiłkiem i po nim. Dajemy wówczas świadectwo naszej wiary i mamy okazję, aby podziękować Bogu za Jego hojne dary. Tam, gdzie wielbiony jest Bóg, zawsze oddawana jest Mu należna chwała.

Modlitwa chrześcijańska, to przede wszystkim modlitwa Słowem Bożym, warto więc wykorzystywać ewangeliczne fragmenty opisujące spotkania Jezusa z ludźmi, jak On ich uzdrawia, leczy i zmienia ich myślenie oraz pobudza hojność serca. Wszystko to może też dziać się w naszym życiu! Jeśli czasami sądzimy, że nie uprosimy u Boga tego, o co Go żarliwie prosiliśmy - bo obiektywnie rzeczywistość się nie zmieniła - to jednak Bóg odmienił skutecznie nasz sposób myślenia. Ojciec Stanisław przypomniał nam, że warto sięgać do Psalmów i modlić się nimi. Mają one ogromne bogactwo nastrojów i poprzez swą różnorodność dobrze wyrażają potrzebę naszego ducha powstałą w różnych momentach życia; w chwilach trudnych i radosnych, w zmęczeniu i pokoju. Zostaliśmy zachęceni także, aby każdego dnia wracać myślą do tematyki codziennie medytowanego przez nas Słowa Bożego, aby ono było dla nas umocnieniem, napomnieniem i zachętą w praktykowaniu świętości. Jako członkowie AM powinniśmy w naszym środowisku być świadkami ufnej modlitwy tak, aby inni widzieli naszą gorliwość i zachęceni mogli pogłębiać swoją wiarę i modlitwę.

Podczas skupienia odprawiliśmy także Drogę Krzyżową, dla której rozważania przygotował ojciec Stanisław. Adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i odśpiewaliśmy pierwszą Majówkę. Ojciec Stanisław zaprezentował nam też duchową sylwetkę nowego błogosławionego z zakonu jezuitów Franciszka Bernarda de Hoyos gorliwego apostoła i czciciela Serca Bożego. W niedzielę na Mszy św. dla ogółu wiernych wysłuchaliśmy kazania ks. Dyrektora i była to okazja, aby wszyscy wierni zapoznali się z duchowością naszego Stowarzyszenia. Ojciec zachęcał naszych parafian, aby poszerzali grono ogniska AM. Spotkania modlitewne organizujemy w każdy wtorek o godzinie 17.00. Zapraszamy wszystkich pragnących wzrastać w miłości do Jezusa i modlić się szczególnie za Kościół.

 

Warto odwiedzić