AM w Legnicy

19 gru 2012
Bronisław Kubiński
 

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Apostolstwo Modlitwy przy parafii św. Józefa Opiekuna Zbawiciela w Legnicy obchodziło 10 lat istnienia. W czasie Eucharystii sprawowanej przez ks. dra Jana Pazgana, proboszcza parafii, dziękowaliśmy Panu Bogu za miniony czas spotkań modlitewnych.

Podczas Eucharystii aktu wstąpienia do Apostolstwa Modlitwy i poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa dokonała Ania Zenka, a pozostali członkowie Ogniska i członkowie AM z legnickich parafii: Matki Bożej Królowej Polski i Świętej Trójcy odnowili akt i poświęcili się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Akt wstąpienia do AM i poświęcenia się Sercu Pana Jezusa przyjął w imieniu kościoła hierarchicznego ks. dr Jan Pazgan, proboszcz parafii. Ks. Proboszcz w czasie homilii dziękował przede wszystkim Panu Bogu i członkom Ogniska za Apostolstwo Modlitwy w parafii, za każdą modlitwę i pomoc okazywaną drugiemu człowiekowi, za wierne trwanie na tej drodze. Dziękował też p. Teresie Bielawskiej, która organizowała AM w parafii. Wskazał także drogę życia w duchu Apostolstwa Modlitwy, pomimo przeciwności dzisiejszego świata, aby jak najlepiej kochać, służyć, modlić się oraz świadczyć o Panu Jezusie. Życzył członkom AM stałego wzrastania w tej duchowości i opieki Matki Bożej na dalsze lata. Po Eucharystii dzieliliśmy się ze wszystkimi zaproszonymi, członkami Apostolstwa Modlitwy i wiernymi obecnymi na tej Mszy Świętej chlebem, który wcześniej został złożony w czasie procesji darów. Następnie spotkaliśmy się na agapie w parafialnej świetlicy.

 

Warto odwiedzić