Dzień skupienia dla Apostolstwa Modlitwy

30 sty 2014
Animatorka AM – Brygida Gucwa
 

W sobotę 9 listopada 2013 r. ks. Piotr Karpiński, opiekun naszej grupy AM, zorganizował Dzień skupienia dla Apostolstwa Modlitwy z parafii Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Rozpoczął się on w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa – w samo południe – Eucharystią sprawowaną w intencjach członków AM.

Nawiązując do liturgii dnia i przypadającego święta, rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, ks. Piotr w homilii uzmysłowił istotę, znaczenie, sens i przeznaczenie kaplic oraz świątyń, które w tradycji chrześcijańskiej od wieków są budowane. Są one uprzywilejowanym miejscem obecności Boga oraz modlitwy.

W formacji duchowej członków AM – wspólnoty mającej modlitwę wpisaną nie tylko w nazwę, ale i w zobowiązania wynikające z przynależności do niej – ważne jest nie tyle odczytywanie czy recytowanie różnych (zazwyczaj pięknych i głębokich w treści) tekstów modlitw, ile zatrzymanie się w dialogu miłości serca człowieka przy Sercu Boga. Warunkiem takiego spotkania jest przede wszystkim wyciszenie („wyjście na pustynię”) i otwarcie się na Boga przemawiającego w głębi serca człowieka. „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, które tak bardzo nas przytłaczają, zakłócają spokój, często zatruwają życie, są przyczyną udręki oraz powodują rozproszenia na modlitwie, są w niej czasami obecne bardziej niż Pan Bóg. Nie można być wobec nich obojętnym; wręcz przeciwnie – trzeba się z nimi uporać, przedstawić je Panu, by potem posłuchać sercem, co On ma nam w tym względzie do powiedzenia.

Jak trudno jest we współczesnym świecie wszechobecnych dźwięków i obrazów czy telefonów komórkowych o skupienie i  wewnętrzne wyciszenie, mogliśmy – po raz kolejny – przekonać się podczas adoracji Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie adoracji – w kończącym się Roku Wiary – ks. Piotr dokonał aktu odnowienia naszych przyrzeczeń chrzcielnych i przypomniał modlitwy z obrzędu udzielania tego sakramentu. Tym samym wprowadził nas w tematykę nowego roku liturgicznego pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”. Dopełnieniem liturgicznej części Dnia skupienia było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, którego – na znak osobistego spotkania z Panem Jezusem – ks. Piotr udzielił każdemu indywidualnie.

Wobec Pana Boga i wspólnoty Kościoła wyraziliśmy wdzięczność naszemu Opiekunowi za pomysł i inicjatywę wyrwania nas – prawie samych kobiet – z sobotniego zabiegania. Byliśmy zaskoczeni bogactwem przeżyć – tych zwykłych „ludzkich” i duchowych – których doświadczyliśmy przez posługę naszego kapłana. Nasza wdzięczność jest tym większa, że mamy świadomość wielości codziennych obowiązków, które kapłani mają w swojej posłudze. Dziękujemy nie tylko za ten Dzień skupienia, ale też za systematyczną formację, którą ks. Piotr prowadzi w środy, głosząc kazania podczas wieczornej Eucharystii.

Na drugą część Dnia skupienia – agapę – udaliśmy się do salki na plebanii. Był to czas radosnego dzielenia się nie tylko sprawami wiary, ale wszystkim, co dotyczy naszej codzienności. Z rąk ks. Piotra otrzymaliśmy małe, ale cenne książeczki „Z okazji chrztu”, zawierające m.in. krótkie i rzeczowe odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące udzielania tego sakramentu we współczesnej rzeczywistości Kościoła.

Należy jeszcze nadmienić, że w pierwszej części Dnia skupienia dla AM wzięły udział przedstawicielki II klasy młodzieży gimnazjalnej, która – zgodnie z zaleceniem ks. Proboszcza – ma włączyć się do wybranej grupy parafialnej, aby poznać jej formację i formy działalności.

 

Warto odwiedzić