Dzień skupienia Apostolstwa Modlitwy dla Wspólnot z Wrocławia

04 kwi 2023
Ewa Droszcz
 

W niedzielę Chrztu Pańskiego 2023 roku w naszej parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu odbył się Dzień Skupienia Apostolstwa Modlitwy. Przeżywaliśmy go wraz ze Wspólnotą z parafii św. Ignacego Loyoli z Wrocławia.

Rozpoczęliśmy Mszą świętą ofiarowaną w naszej intencji. Mszę św. sprawowali: o. Janusz Śliwa SJ, proboszcz, wraz z naszym duszpasterzem o. Stanisławem Datą SJ. Po Mszy świętej adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, modląc się do Najświętszego Serca Pana Jezusa i rozważając tajemnicę sakramentu Chrztu świętego. W modlitwie wykorzystaliśmy rozważania z książki o. Marka Wójtowicza SJ Serce Jezusa. Bogactwo Litanii oraz kanony z Taizè, nie zapominając o chwili refleksji w ciszy po każdym rozważaniu. Następnie wysłuchaliśmy ciekawej konferencji o. Pawła Adamarka SJ na temat modlitwy w Biblii. Powołując się na teksty ze Starego i Nowego Testamentu, o. Paweł zwrócił uwagę na ważne elementy modlitwy chrześcijańskiej oraz na sposoby rozwoju duchowego chrześcijanina. Wskazał też na sposoby radzenia sobie z trudnościami w modlitwie.

Kolejnym etapem było wspólne spotkanie obu wspólnot, na którym podzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy oraz rozmawialiśmy i nawiązywaliśmy znajomości. Spotkanie odbywało się w historycznej sali Solidarności, co dodało szczególnego nastroju tej chwili. Obie wspólnoty zadbały o poczęstunek. Była okazja do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrem, którego doświadczamy. Przeżyliśmy niezwykle piękny czas, pełen wdzięczności Bogu i radości z tego daru spotkania naszych Wspólnot, a wszystko na większą chwałę Boga.

***

Animator Wspólnoty AM

 

Warto odwiedzić