Drugi dar Bożego Serca

06 lut 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ
 

W drugim z dziewięciu pierwszych piątków miesiąca pragniemy rozważyć kolejny dar ofiarowany nam przez Serce Jezusa – Jego Słowo. Możemy bowiem powiedzieć, że całe Pismo Święte mówi nam o Jezusie. Stary Testament znajduje swoje wypełnienie w Jezusie, Nowy zaś wyraźnie się do Niego odnosi. Sam Jezus wyjaśnia swoim uczniom: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach (Łk 24, 44).

W ten pierwszy piątek lutego, ale i podczas całego miesiąca, możemy przećwiczyć duchowo i zobaczyć, jak i w jakim znaczeniu Pismo Święte głoszone w trakcie liturgii, podczas Mszy św. i w brewiarzu, a także to Słowo, które czytamy podczas naszych codziennych medytacji, mówi nam o Jezusie, w jaki sposób Go pokazuje. Rzeczywiście, wszystko, cokolwiek Jezus powiedział lub uczynił, ukazuje nam Jego Serce; podobnie jak poznajemy serce osoby poprzez to, co ona mówi i co czyni. Tym samym każda karta Ewangelii wprowadza nas w poznanie tajemnicy Jezusa, ukazuje nam Jego Serce. W tym znaczeniu możemy powiedzieć, że Słowo Boże, którego słuchamy, które głosimy i czytamy, stanowi jak gdyby szatę Jezusa. To z Jego słów, gestów, czynów, z Jego sposobu traktowania ludzi, mówienia, udzielania odpowiedzi na pytania poznajemy to, co niewidzialne dla oczu – odkrywamy Jego Serce, głębię Jego Boskiej Osoby.

Święty Hieronim powiedział, że nieznajomość Pisma jest nieznajomością Jezusa: możemy rozwinąć to powiedzenie, zauważając, że nie można być prawdziwym czcicielem Serca Bożego, jeśli jak Maryja codziennie nie nasłuchujemy i nie zachowujemy Słowa Bożego w naszych sercach i nie rozświetlamy nim naszego życia, naszych decyzji i naszego sposobu postępowania. Maryja uczy nas zatem, co znaczy znaleźć się w szkole Serca Bożego, prawdziwego źródła mądrości i jak wyznaczyć każdego dnia czas i miejsce na milczenie, lekturę i słuchanie Tego, który poprzez Pismo Święte przemawia w naszych sercach i do naszych serc, podobnie jak przyjaciel przemawia do przyjaciela.

Pismo Święte nie ogranicza się jedynie do tego co napisane, co znajdujemy na kartach czytanej przez nas Biblii, lecz jest także tym, co Duch Święty pisze w naszych sercach, to jest wewnętrznymi poruszeniami, myślami, pragnieniami i postanowieniami, które rodzą się w nas, kiedy pokornie czytamy Słowo Boże. I kiedy zapytujemy samych siebie: co to znaczy dla mnie? To właśnie jest dla nas zadanie tego dnia i tego miesiąca, który zaczynamy pod znakiem miłości Bożej, czyli Serca Chrystusa.

 

Warto odwiedzić