Droga Serca w służbie światu

24 paź 2012
Claudio Barriga SJ
 

Prezentuję Wam dokument, który powinien nas poprowadzić w wyzwaniu odnowy Apostolstwa Modlitwy (AM). Jest to odpowiedź na prośbę naszego Dyrektora Generalnego, ojca Adolfo Nicolasa SJ. Jak zapewne wiecie, aby osiągnąć ten cel, AM rozpoczęło proces głębokiej rewizji, która trwa już ponad dwa lata.

Ukończyliśmy pierwszą fazę tej odnowy, w której zebraliśmy informacje i otrzymaliśmy sugestie od wielu osób w krajowych centrach AM, w skład których zalicza się wielu jezuitów, jak i osób nie będących częścią AM. Międzynarodowa Rada Doradcza spotkała się w Rzymie dwa razy z Ojcem Nicolasem SJ, aby przedyskutować te problemy. Było też wiele spotkań Rady poprzez Internet, wymieniliśmy także wiele maili, aby utworzyć ten dokument.

Obecny tekst jest początkową konkluzją tego procesu, z nim zaś zaczynamy to, co nazywamy Drugą Fazą odnowy AM. Jest to dokument, który dostarczamy AM na świecie ad experimentum, jako że nie pretenduje on do tego, by być ostatnim słowem w tym temacie. Teraz musimy pójść dalej, ku etapowi wprowadzania go w życie, który to będzie składał się z nowej treści i specyficznych modeli. To, co jest napisane tutaj, w dalszym ciągu wymaga uzgodnienia z rzeczywistością i nadal potrzebujemy rozmów z krajowymi zespołami AM. Dopiero kiedy zaczniemy lokalne wprowadzanie naszej propozycji wśród zwykłych ludzi, którzy są celem działania AM, dowiemy się, czy nasz plan działa, czy też nie oraz które części działają lepiej niż inne. To, co zostało założone i zaproponowane przez biuro w Rzymie, musi znaleźć zastosowanie w prawdziwych sytuacjach, wśród prawdziwych ludzi.

A zatem po raz kolejny, w czasie tej fazy, bardzo ważne dla nas będzie współuczestnictwo biur oraz zespołów AM z całego świata, aby pokazać nam, w jaki sposób iść naprzód. Uniwersalna wizja AM powinna przejść do prostych oraz konkretnych praktyk użytecznych dzisiaj, jak to było zazwyczaj w tradycji AM. Tylko tym sposobem, jak to będzie wyjaśnione później, AM będzie w stanie utrzymać się w „stanie ciągłej odnowy”. Celem zaś tego dokumentu jest zasugerować pewne struktury i ścieżki, które mogą nam pomóc osiągnąć ten cel.

„Serce” tej nowej propozycji może być odnalezione na stronach, gdzie wyjaśniany jest plan duchowy AM, nazwany „Drogą Serca” . Wierzymy, że to jest najważniejsza część tego dokumentu i że jest to część która poprowadzi ducha odnowy.

Praktyczne struktury odnowionego AM są w piątej sekcji dokumentu, gdzie mówimy o trzech modelach operacyjnych. Te modele są podstawą do zrozumienia konkretnych form wdrażania tej odnowy w rzeczywistość.

Na pewno wielu członków AM nie przeczyta całego dokumentu, ale mogą się przynajmniej zapoznać z tymi częściami propozycji. Można je przedyskutować w lokalnych zespołach AM, a te mogą przesłać nam komentarz zwrotny.

Prosimy Was zatem o przeczytanie tego dokumentu, o podzielenie się nim, omówienie go z każdym, kto byłby tym zainteresowany oraz o poinformowanie nas o Waszych spostrzeżeniach i wkładzie na dwa sposoby:

Pierwszy: Odpowiedź zwrotna na kwestionariusz 1, który można znaleźć na końcu tego dokumentu w sekcji 6, Narzędzia Ewaluacji – do 1 grudnia. Odpowiedź przekażcie Koordynatorom Kontynentalnym.

Drugi: Rok po otrzymaniu tego dokumentu, kiedy już zaczniecie wcielać w życie te propozycje w waszych lokalnych wspólnotach AM, prześlemy Wam drugi kwestionariusz, który posłuży przeanalizowaniu Waszego postępu, Waszych sukcesów i trudności, które napotkaliście.

Jesteście częścią światowego laboratorium, które oświeci nas w miarę jak będziemy mierzyć się z wyzwaniem odnawiania AM, żeby mogło lepiej służyć naszym ludziom.

Życzę Wam wszystkim owocnej pracy. Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie za siebie nawzajem, tworząc między nami rzeczywistość światowej sieci modlitwy serc oddanych służbie planom Serca Jezusa.

Niech towarzyszy nam Maryja, która zachowywała wszystkie sprawy w swoim sercu.

Pobierz pełny tekst, grudzień 2012 (format PDF)

 

Warto odwiedzić