Droga (do) Serca - comiesięczne spotkanie grupy AM - materiały

23 lip 2022
ks. Robert Więcek SJ
 

Lipiec rozpoczyna czas wakacyjny – dzieci i młodzież, i studenci mają przerwę w znoju uczenia się i studiowania, rodziny wybierają się na urlopy czy inne formy wakacyjnego wypoczynku. To taki czas „pusty”, bo pustoszeją parafie – jakby zamierało w nich życie. Jednakże to życie się toczy.

Papież prosi nas w lipcu o modlitwę za osoby starsze – wszak wspominamy świętych Annę i Joachima, rodziców Maryi. Intencja papieska brzmi następująco: Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością. Te osoby tak często niestety pozostają same w swoich domach czy mieszkaniach. Zatroszczmy się o to, by niczego im nie zabrakło – by nie zabrakło człowieka, który przyniesie pomoc i radość obecności. Zdajemy sobie sprawę, że tak wiele rzeczy i historii ginie bezpowrotnie, bo nie zostały wysłuchane i napisane. Także historii powstawania i tworzenia się wspólnot Apostolstwa Modlitwy. Zapraszam serdecznie do podjęcia trudu spotykania się i pisania kronik naszych Wspólnot.

Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifideles laici przypomniał ludziom starszym: Nie jesteście i nie powinniście uważać się za ludzi żyjących na marginesie Kościoła, bierny element świata, który żyje w zbyt szybkim tempie, ale za czynne podmioty przeżywające płodny pod względem duchowym i ludzkim etap ludzkiego życia. Macie jeszcze misję do spełnienia, macie jeszcze wiele do ofiarowania. Wedle Bożego planu każda ludzka istota jest życiem, które stale wzrasta, począwszy od pierwszej iskierki istnienia, aż do ostatniego tchnienia (nr 48). A w wieku 79 lat skierował list Do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku, do którego lektury serdecznie zapraszamy.

Pomódlmy się słowami Modlitwy Pańskiej, prosząc Ojca o troskę nad nami. Dołączymy te westchnienie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II:

Dobry Ojcze, Ty jesteś blisko człowieka na każdym etapie jego życia. Dziękuję Ci za wiek dojrzały, dziękuję za ludzi, którzy na tej ziemi przeżyli wiele lat. Dziękuję Ci za to wszystko, co uczynili dla kolejnych pokoleń. Dziękuję za to, że zachowali wiarę, za to, że umieli ją przekazać.

Święty Jan Paweł II mówił, że „kiedy Bóg przyzwala, abyśmy cierpieli z powodu choroby, samotności lub z innych przyczyn związanych z podeszłym wiekiem, zawsze obdarza nas też łaską i mocą, byśmy z jeszcze większą miłością włączali się w ofiarę Jego Syna i głębiej uczestniczyli w realizacji Jego zbawczego zamysłu. Możemy być pewni, że On jest Ojcem bogatym w miłość i miłosierdzie!”

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który pokazał światu piękno starości, proszę Cię, Ojcze, daj ludziom w podeszłym wieku siłę do pokonywania pokus codzienności, pokus zwątpienia, pokus czucia się niepotrzebnym. Daj im wiarę w to, że Ty wciąż jesteś i wciąż kochasz, bez względu na przeszłość, bez względu na wygląd, bez względu na stan zdrowia. Umocnij wiarę w to, że jesteś Ojcem bogatym w miłosierdzie. Amen.

Dnia 31 lipca, w uroczystość św. Ignacego Loyoli, zakończą się obchody Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego. W każdym numerze „Modlitwy i Służby” zamieszczaliśmy refleksje na temat Ojca Ignacego. To jego duchowi synowie, jezuici, tworzą i animują Papieską Światową Sieć Modlitwy. Prośmy za to dzieło na całym świecie, a także w naszej Ojczyźnie, za wszystkimi zaangażowanymi w utrzymanie i rozwój Apostolstwa Modlitwy w naszych wspólnotach i parafiach. Prośmy słowami Świętego:

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

Pomódlmy się IV tajemnicą radosną, rozważając Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Oto Maryja i Józef przynoszą Dziecię do świątyni, by ofiarować Syna Pierworodnego Bogu. Na schodach świątyni spotykają starca Symeona, który z radością bierze w ramiona Dziecię - Światłość, która rozjaśniła jego oczy przyćmione starością. Pojawia się także staruszka, prorokini Anna, która ogłasza spełnienie obietnic Bożych. Na początku wypowiedzmy głośno intencje, które w tej modlitwie pragniemy polecić… zostawmy na to chwilę czasu, a potem niech pojedyncze osoby wypowiadają jedną część Pozdrowienia anielskiego, a drugą reszta grupy.

Możemy podjąć postanowienie lipcowe. Dla przykładu w ramach wakacyjnych wojaży można by się udać do najbliższego sanktuarium maryjnego, a ci, co bliżej Śląska  - na Górę św. Anny. Zgodnie z intencją ładną inicjatywą byłoby podjęcie rozmowy z osobami starszymi, by uczyć się od nich mądrości. Czasami te właśnie osoby są samotne i potrzebują wspólnoty – kto wie, może Apostolstwa Modlitwy – Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy?!

Teraz pomódlmy się w intencji wrześniowego spotkania animatorów i członków Apostolstwa Modlitwy, które odbędzie się w Centrum Duchowości w Częstochowie. Dwa lata nie widzieliśmy się i tęsknimy za sobą. Pragniemy spotkać się tam, by na modlitwie i w refleksji odczytać, co Pan chce od naszych wspólnot w tych trudnych czasach w świecie i Kościele. Prośmy z ufnością o Ducha Świętego, aby to On pomagał w przygotowaniach i przeprowadzeniu naszego spotkania.

 

Warto odwiedzić