Kult Serca

 

Miłość mocna jak śmierć

05 lis 2014
Baldwin, biskup kantuaryjski

Mocna jest śmierć, albowiem potrafi pozbawić nas daru życia. Mocna jest miłość, bo potrafi przywrócić nam lepsze życie.

Ukierunkowanie dnia i życia

22 paź 2014
ks. Christoph Kentrup SJ

Święty Ignacy Loyola proponuje tzw. modlitwę przygotowawczą, stanowiącą jakby drogowskaz, którym mamy się kierować przez cały dzień. Może ona być potraktowana także jako pewien rodzaj ćwiczenia duchowego. 

Błogosławiona powinność

22 paź 2014
św. Jan Maria Vianney

Pamiętajcie, dzieci moje: skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli. Błogosławioną powinnością i zadaniem człowieka jest modlitwa i miłość. Módlcie się i miłujcie: oto, czym jest szczęście człowieka na ziemi.

Zwyciężył Lew z pokolenia Judy

05 paź 2014
Jadwiga Zięba

Gdy klęczałam przy umierającej mamie, wszystkie zmysły na swój sposób przekonywały mnie, że Niebo łączy się z ziemią, a ziemia z Niebem. Jednak tego rodzaju połączenie dwóch światów było bliższe doświadczeniu nie tyle łączności, ile rozpiętego na krzyżu mego jestestwa.

Do Serca Twego

29 wrz 2014
ks. Stanisław Ziemiański SJ

Do Serca Twego jak do wód krynicy
Przychodzą, Jezu, dobrzy i grzesznicy.

Dobrzy większego łakną uświęcenia,
Grzesznicy pragną łaski przebaczenia.

Ignacjańskie rozważanie Pisma Świętego

24 wrz 2014
ks. Johannes Herz SJ

 

Jestem przekonany, że dla chrześcijan żyjących dziś w skomplikowanych i trudnych warunkach zeświecczenia zachodniego społeczeństwa jest praktycznie niemożliwe zachowanie wiary bez zaczerpnięcia siły i poczucia sensu z Pisma Świętego. Sposobem zaś, który na to pozwala, jest ignacjańskie rozważanie Pisma Świętego, czyli medytacja – powiedział kard. Carlo Maria Martini SJ (1927-2011).

Crux aethiopica

24 wrz 2014
ks. Rafał Zarzeczny SJ

Czym jest krzyż dla ludów żyjących na Rogu Afryki? Symbolem chrześcijan – odpowie nawet ten, kto nigdy nie podróżował po tej części świata. Krzyż jest przecież uniwersalnym znakiem zbawienia w Chrystusie. Zawsze też wskazuje na obecność wspólnoty Jego uczniów. Świadczy wreszcie o misji ewangelizacyjnej Kościoła, będącej czymś więcej niż samą tylko katechizacją.

Krzyż wzorem cnót

16 wrz 2014
z rozpraw św. Tomasza z Akwinu

Czy konieczna była dla nas Męka Syna Bożego? Bezwzględnie i podwójnie konieczna: konieczna jako lekarstwo przeciw grzechom oraz konieczna jako przykład do naśladowania.

Z Serca do serca

16 wrz 2014
ks. Tomasz Kot SJ

Nie brak pism duchowych, mądrych i pobożnych, które na przestrzeni wieków próbowały wyjaśnić, opisać tajemnicę kultu Serca Bożego. Ale co dla nas dzisiaj znaczy Serce Pana Jezusa? Kojarzy się z nabożeństwem? Z kultem? Z litanią? Dla młodszych brzmi trochę niedzisiejszo. Czasem warto jest zapytać o nasz zwykły sposób mówienia, bo w nim widać, jak rozumiemy słowa i rzeczywistość.

Kamień spadł komuś z serca – ktoś pozbył się troski, zmartwienia, odczuł prawdziwą ulgę.

Coś komuś leży na sercu – ktoś czymś się bardzo przejmuje, na czymś mu bardzo zależy.

Nie mijajmy się ze szczęściem!

01 sie 2014
ks. Georg Fischer SJ

Wyobraźmy sobie, że jeden z klasyków wiedeńskich daje wspaniały koncert. Wstęp wolny. Nikt jednak nie wchodzi na salę. Taka sytuacja zdarza się w pewnym sensie codziennie. Chodzi o Pismo Święte, które otwiera przed nami nadzwyczajne skarby, pociąga swym pięknem.

Strony