Kult Serca

 

Królewskie Serce

31 paź 2011
ks. Tadeusz Chromik SJ

Godzien jest Baranek zabity wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, cześć, chwałę i błogosławieństwo… (Ap 5, 12)

Obietnica Jedenasta

28 paź 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.

Św. Małgorzata Maria Alacoque w Liście nr 39 napisanym w styczniu 1686 r. do Matki Petroneli Rozalii Greyfié w Semur zawarła ważne słowa: Zdaje mi się, że pokazało mi Ono [Serce Jezusa], że wiele imion jest w Nim zapisanych z powodu pragnienia, które mają, aby Go czcić i dlatego nigdy nie dopuści, by zostały wymazane.

Obietnica Dziesiąta

02 paź 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych

Św. Małgorzata Maria Alacoque w liście nr 140 Do jej kierownika napisała: Boski Mistrz dał mi poznać, że pracujący nad zbawieniem dusz będą cieszyć się pomyślnością, posiadać dar wzruszania najbardziej zatwardziałych serc, jeśli oddawać się będą drogiemu nabożeństwu do Serca Jezusa, pracować nad zachętą do niego i rozszerzać go wszędzie. Wreszcie wiadomą jest rzeczą, że nie ma na świecie nikogo, kto by nie otrzymał pomocy z nieba, jeśli posiada prawdziwie wdzięczną miłość do Jezusa Chrystusa, okazywaną Mu przez nabożeństwo do Jego Najświętszego Serca.

Obietnica Dziewiąta

05 wrz 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Błogosławić będę domy, w których wizerunek Serca mego będzie czczony

W liście nr 131 św. Małgorzaty Marii Alacoque, napisanym do jezuity ojca Jana Croiseta, z dnia 10 VIII 1689 r. czytamy: (...) Ponieważ [Serce Jezusa] jest Źródłem wszelkich błogosławieństw, więc udzieli ich obficie tam, gdzie będzie czczony obraz Jego Najświętszego Serca, albowiem miłość przynagla Go do dawania niewyczerpanego skarbu łask uświęcenia i zbawienia dusz dobrej woli. Szuka serc ogołoconych, aby je napełnić słodkim namaszczeniem gorliwej miłości, strawić i całe przemienić w siebie. Ono chce dusz pokornych i uległych, które po prostu spełniają Jego upodobanie.

Źródło zbawienia i prawdziwego życia

30 sie 2011
św. Jan Eudes

Proszę cię, abyś pamiętał, że Pan nasz Jezus Chrystus jest rzeczywiście twoją Głową, ty zaś jednym z Jego członków. Chrystus należy do ciebie, tak jak głowa należy do ciała. Cokolwiek jest Jego, jest zarazem twoim: duch, serce, ciało, dusza, wszystkie władze i umiejętności. Masz posługiwać się nimi, jak gdyby były twoje po to, abyś Panu służył, chwalił Go, miłował i wysławiał.

Obietnica Ósma

04 sie 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości

Św. Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690) w liście nr 140 Do jej spowiednika napisała: Nie wiem, czy jest jakieś inne ćwiczenie w życiu duchowym, które bardziej pomagałoby wznieść duszę w krótkim czasie do najwyższej doskonałości i dało jej zasmakować prawdziwych słodyczy, niż to, znajdujące się na służbie Jezusa Chrystusa.(...) Nie ma na świecie nikogo, kto by nie otrzymał pomocy z nieba, jeśli posiada prawdziwie wdzięczną miłość do Jezusa Chrystusa, okazywaną Mu przez nabożeństwo do Jego Najświętszego Serca.

Pół roku mocnych przeżyć

26 cze 2011
ks. Jacek Poznański SJ

Jakie duchowe przesłanie mają dla nas uroczystości pierwszej połowy roku?

Obietnica Siódma

26 cze 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Dusze oziębłe staną się gorliwymi

W listach i pismach Małgorzaty Marii Alacoque znajdujemy zapiski związane z objawieniami Pana Jezusa, które później stały się podstawą do wyodrębnienia 12 obietnic dla czcicieli Bożego Serca. Dwa listy odnoszą się do siódmej obietnicy.

Obietnica Szósta

02 cze 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia

Św. Małgorzata Maria Alacoque w liście nr 132, adresowanym do jezuity ojca Jana Croiseta, 15 IX 1689 r. napisała: Serce Boże jest niewyczerpanym Źródłem, z którego trzema kanałami płyną ustawicznie:

1) miłosierdzie dla grzeszników oraz duch skruchy i pokuty;
2) miłość śpiesząca z pomocą wszystkim nieszczęśnikom, będącym w jakiejś
potrzebie (...);
3) z trzeciego kanału spływa miłość i światło (...).

Z duchowości Apostolstwa Modlitwy

02 cze 2011
ks. Wojciech Ziółek SJ, Prowincjał

Strony