Po co to marnowanie olejku? - 1 IV 2012

28 mar 2012
ks. Bogdan Długosz SJ
 

Niedziela Palmowa

Ewangelia: Mk 14, 1–15, 47

Niedziela Palmowa sprawowana jest na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wydarzenie to rozpoczyna Paschalne Misterium Chrystusa – mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Wobec tych wydarzeń nie można przejść obojętnie. Śmierć Jezusa jest prowokująca, zmusza do zajęcia stanowiska. Ewangelia według św. Marka opisuje różne postawy, które przyjmowali ludzie za czasów Jezusa.

Pierwszą grupę reprezentują uczeni w Piśmie i arcykapłani. Nie potrafią, nie chcą przyjąć planu Bożego i dlatego szukają sposobu, aby Jezusa podstępnie ująć i zabić. Towarzyszy im też lęk, który pojawia się zawsze, gdy człowiek jest nieszczery i nieprawdziwy.

Druga grupa reprezentowana jest przez zgromadzonych w domu Szymona. W gronie świętujących przyjaciół pojawia się kobieta, która namaszcza Jezusa na Jego pogrzeb. Sercem przyjmuje wolę Bożą, zgadza się na nią. Postawa ta wywołuje niezrozumienie, szukanie argumentów przeciw (wszak można było olejek ten sprzedać…) i wreszcie szemranie. Natomiast Jezus pochwala jej postawę i obiecuje: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła.

Trzecia grupa reprezentowana jest przez Judasza, który wydał Jezusa za trzydzieści srebrników. Bliskość obecności Jezusa nie nakłoniła go do zbudowania relacji i zgody na plan, który Bóg przewidział w swojej mądrości.

Ostatnia grupa to apostołowie. Przygotowując Paschę, mają okazję doświadczyć Boga przemawiającego przez znaki, wydarzenia i ludzi. Jezus przygotowuje ich, aby nie zwątpili, że coś poszło nie po myśli Boga.

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do uświadomienia sobie naszej postawy w obliczu tych wydarzeń oraz odpowiedzi, w której grupie jestem i w jaki sposób chcę naśladować Jezusa w moim życiu.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

Warto odwiedzić