Nie zostawię was sierotami - 3 VI 2012

30 Maj 2012
ks. Bogdan Długosz SJ
 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Ewangelia: Mt 28, 16-20

Bóg objawia się w historii świata. Najpierw jako Bóg Jahwe zawiera przymierze z Narodem Wybranym, a następnie przez wieki przygotowuje Izrael do przyjścia Mesjasza, w którym objawia całą swoją pełnię.

Trójca Święta to prawdziwe oblicze Boga. Znane było już człowiekowi na początku w Raju. Bóg, stwarzając człowieka, uczynił go na swój obraz i swoje podobieństwo. Człowiek znał i spotykał Boga, miał z Nim bardzo intymną, stałą, codzienną relację. Jednak na skutek grzechu pierworodnego została ona zerwana, a zamiast niej pojawiło się zło, nieufność i niewiara. Wraz z przyjściem Jezusa, Jego zmartwychwstaniem, wniebowstąpieniem, a wreszcie zesłaniem Ducha Świętego, Bóg przywraca pierwotny porządek. Uroczystość Trójcy Świętej staje się szansą, by stanąć wobec tajemnicy, a zarazem wobec pierwotnego pragnienia bycia podobnym do Boga, które nosimy w naszych sercach.

Wnikając w tajemnicę Trójcy Świętej, możemy otworzyć się na to, co nieskończone. Nie możemy pochwycić Boga, zamknąć Go w naszych schematach, pojęciach, opisać, zaklasyfikować. Niestety, nasza cywilizacja coraz bardziej stara się zmarginalizować tajemnicę, na rzecz wszystkiego, co można wyjaśnić, w co nie trzeba wierzyć. W konsekwencji nasze życie staje się coraz bardziej prozaiczne, szare, zwyczajne – bez wyrazu. Każda rzecz ma być na swoim miejscu, zaopatrzona w odpowiednią etykietę, która mówi o tym, do czego można jej użyć.

Uroczystość Trójcy Świętej otwiera nas na obecność tego pierwotnego pragnienia relacji. Wiara chrześcijańska jest otwarciem się na Boga, który jest w trzech Osobach, obecnych pośród nas. Zapewnia nas o tym Jezus słowami z Ewangelii: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20).

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

Warto odwiedzić