Ku życiu wiecznemu - 10 XI 2013

04 lis 2013
ks. Artur Wenner SJ
 

32. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 20, 27-38

Być może spory pomiędzy faryzeuszami i saduceuszami oraz między Jezusem a saduceuszami na temat zmartwychwstania już nie rozpalają dziś naszych emocji, a kwestia końca życia i tego, co będzie po śmierci, jest coraz bardziej spychana na margines.

Spotykamy się dziś coraz częściej z postawą nie tylko lęku przed śmiercią, ale i z negowaniem starości, która jest zapowiedzią zbliżającego się końca tego życia. Mamy za to kult wiecznej młodości i niedojrzałości jako stanu, który usprawiedliwia każde szaleństwo i poszukiwanie nowych wrażeń. Ale polityka strusia i ucieczka od trudnego tematu śmierci nigdy nie sprawi, że tym samym ta śmierć przestanie być kresem ludzkiego życia na ziemi. Temat tego, co będzie po śmierci, dojrzewał w refleksji Izraela i stopniowo prowadził do przekonania, że śmierć nie może być ostatnim słowem ludzkiego życia. Prawda o wszechmocy Boga, który stworzył świat z niczego, prowadzi do prawdy, że Bóg może także zmarłych przywrócić do życia. A jeżeli nie ma na tym świecie sprawiedliwości i nieraz dobrzy cierpią, a źli korzystają ze swej nieprawości, to musi gdzieś być ostateczny osąd ludzkiego życia, jeśli ten świat ma mieć sens. To prowadziło do zrozumienia, że jest życie po śmierci.

A ja czy mam nadzieję na życie wieczne? Czy akceptuję, że z każdym rokiem przybliżam się do chwili mej śmierci i przygotowuję na to przejście?

Perspektywa zmartwychwstania to także świadomość konieczności zdania sprawy z całego mojego życia na ziemi. Nie muszę tutaj na ziemi chciwie poszukiwać i polować na wciąż nowe wrażenia. Nie muszę wszystkiego zobaczyć i wszystkiego przeżyć już teraz. Chrześcijanin ma czas. Ma przed sobą całą wieczność. Natomiast czas dany mi tutaj jest czasem uczenia się odpowiedzialności i dojrzewania do pełnej miłości. To czas, kiedy w mojej wolności mogę opowiedzieć się za Bogiem i dać świadectwo mojej wierze. Jak przeżywam moje życie na ziemi, jako czas używania czy jako czas służby i świadectwa?

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Artur Wenner SJ

Warto odwiedzić