Rok 2014

 

Pozostać, aby iść - 1 VI 2014

31 Maj 2014
ks. Bogdan Długosz SJ

Wniebowstąpienie Pańskie;
Ewangelia: Mt 28, 16-20

Pójście za Jezusem oznacza przejście podobną drogą, jaką On przeszedł. Wielokrotnie podczas trzech lat swojej działalności Jezus wskazywał uczniom potrzebę wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go.

Zapowiedź Pocieszyciela - 25 V 2014

19 Maj 2014
ks. Stanisław Groń SJ

6. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia: J 14, 15-21

Jezus rozpoczyna obietnicę zesłania Ducha Świętego od słów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Miłość do Niego uwidacznia się w zachowywaniu wszystkich przykazań.

W domu Ojca - 18 V 2014

14 Maj 2014
ks. Stanisław Biel SJ

5. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia: J 14, 1-12

Odchodząc do Ojca, Jezus zapewnia uczniów, że zabierze ich do Siebie, do domu swego Ojca, w którym jest wiele mieszkań.

Zatroskany o owce - 11 V 2014

07 Maj 2014
ks. Artur Wenner SJ

4. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia: J 10, 1-10

Jednym z najpiękniejszych biblijnych obrazów odsłaniających nam prawdę o Bogu jest przedstawienie Boga jako dobrego pasterza. W świecie starożytnego Wschodu pomiędzy pasterzem a jego trzodą istniała szczególna bliskość.

Otwierające się oczy - 4 V 2014

02 Maj 2014
ks. Bogdan Długosz SJ

Św. Łukasz opisuje wydarzenie, w którym dwaj uczniowie, po śmierci Jezusa, udają się do wsi zwanej Emaus. W drodze spotykają Pana, którego jednak nie rozpoznają. Uważnego czytelnika musi uderzyć sposób prowadzenia przez nich rozmowy. Jezus zadaje im pytanie, o czym rozmawiają i cóż takiego stało się w Jerozolimie. Ich reakcją jest oburzenie i zdziwienie, że „Nieznajomy” jest niezorientowany w wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie.

Uzdrowieńcze rany - 27 IV 2014

25 kwi 2014
ks. Stanisław Groń SJ

2. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 20, 19-31

Pierwszego dnia tygodnia w pamiątkę Zmartwychwstania przybywa do nas Jezus, aby objawić się jako Zmartwychwstały.

Ujrzeć i uwierzyć - 20 IV 2014

17 kwi 2014
ks. Stanisław Biel SJ

Zmartwychwstanie Pańskie
Ewangelia: J 20, 1-9

Powiedz nam Maryjo, coś w drodze widziała? – śpiewamy w wielkanocnej sekwencji. A w Ewangelii Jana aż trzy razy powtarza się słowo ,,ujrzeć,” ,,zobaczyć.” Maria zobaczyła, Piotr ujrzał, Jan ujrzał i uwierzył. To słowo w rożnych formach, odcieniach, brzmieniu emocjonalnym będzie powtarzane przez wszystkich świadków zmartwychwstania.

Król boleści - 13 IV 2014

09 kwi 2014
ks. Artur Wenner SJ

Niedziela Palmowa
Ewangelia: Mt 27, 11-54

W opisie Męki Pańskiej według św. Mateusza mogą nas zaskoczyć ostatnie słowa wypowiedziane przez Pana na krzyżu. Jest to okrzyk boleści: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słowa te wyrażają z całą mocą dramat krzyża i realizm cierpień Zbawiciela. Bóg stał się człowiekiem, przyjmując w pełni ludzki los.

Łazarz - przyjaciel Jezusa - 6 IV 2014

05 kwi 2014
ks. Bogdan Długosz SJ

5. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: J 11, 1- 45

Jezus bardzo chętnie przebywał w Betanii, gdzie w towarzystwie swoich przyjaciół: Łazarza, Marty i Marii spędzał czas, odpoczywał, budując relacje życzliwości i przyjaźni. W ten sposób uwrażliwia nas na rolę drugiego człowieka w naszym życiu.

Słudzy prawa - 30 III 2014

27 mar 2014
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

4. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: J 9, 1-41

Niepełnosprawnością nazywamy wszelkie ograniczenia w poruszaniu się, odczuwaniu zmysłowym, psychice i rozwoju osób. Widzimy w niej skutek ludzkiego działania, procesów biologicznych, które rozumiemy, lecz nad nimi nie panujemy, ale bywa też i tak, że nie potrafimy wyjaśnić przyczyn niepełnosprawności. W czasach biblijnych tego rodzaju ograniczenia rozumiano jako karę za grzechy. I dziś wciąż jest wielu, którzy tak uważają.

Strony