Słudzy prawa - 30 III 2014

27 mar 2014
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
 

4. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: J 9, 1-41

Niepełnosprawnością nazywamy wszelkie ograniczenia w poruszaniu się, odczuwaniu zmysłowym, psychice i rozwoju osób. Widzimy w niej skutek ludzkiego działania, procesów biologicznych, które rozumiemy, lecz nad nimi nie panujemy, ale bywa też i tak, że nie potrafimy wyjaśnić przyczyn niepełnosprawności. W czasach biblijnych tego rodzaju ograniczenia rozumiano jako karę za grzechy. I dziś wciąż jest wielu, którzy tak uważają.

Jezus nie tylko przywraca wzrok niewidomemu, ale i wychowuje uczniów. Obmycie w sadzawce nie jest przyczyną powrotu do zdrowia lecz skromnym przejawem wiary. Przywrócenie wzroku symbolizuje otwarcie na dar wiary. Niewidomy posłusznie czyni to, co nakazuje Jezus, i zaczyna widzieć, a widząc, wyznaje: Wierzę, Panie!

Współpraca z łaską przemienia nas. Czasem pośrednim skutkiem jest uzdrowienie ciała na znak, że Bóg jest zawsze większy. Czy oczekiwanie cudu w naszym życiu łączy się ze wzrostem wiary?

Faryzeusze ukazani są jako ci, którzy znają Boga, a swoją wiedzę czerpią ze znajomości Prawa. Gdy pojawia się napięcie między Prawem a człowiekiem, stają po stronie Prawa. Gdy Syn Człowieczy nie działa zgodnie z ich rozumieniem Prawa, uważają Go za grzesznika. W naszym myśleniu często jesteśmy spadkobiercami faryzeuszy. Zachodnia cywilizacja budowana jest na prawie, i w nim wielu pokłada nadzieję. Wciąż wydaje się, że wystarczy prawo doprecyzować, udoskonalić, a będziemy żyli w szczęśliwym, harmonijnym świecie. Łatwo zapominamy, że jesteśmy sługami Ducha, a nie litery. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 5, 20).

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Artur Wenner SJ
www.zycie-duchowe.pl

Warto odwiedzić