Rok 2014

 

Zanurzyć się w Jezusie - 12 I 2014

10 sty 2014
ks. Artur Wenner SJ

Niedziela Chrztu Pańskiego
Ewangelia: Mt 3, 13-17

Jezus, który u początku swej publicznej działalności udaje się nad Jordan, aby tam zostać ochrzczony, spotyka się z oporem Jana Chrzciciela. Poprzednik Jezusa nie może pojąć, jak on, sługa, miałby chrzcić swego Pana.

Historia w pigułce - 5 I 2014

01 sty 2014
ks. Bogdan Długosz SJ

2. Niedziela po Bożym Narodzeniu
Ewangelia: J 1, 1-18

Czytając prolog Ewangelii św. Jana, można ulec zniechęceniu ze względu na język, którego ewangelista używa. Jednak gdy uważny czytelnik zada sobie trochę trudu, to z wielką radością odkryje, że czytany tekst opowiada także jego historię i bardzo mocno związany jest z jego życiem.

Strony