Ewangelia niedzielna

 

Natrętna łaska - 20 X 2013

18 paź 2013
ks. Stanisław Biel SJ

29. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 18, 1-8

Bohaterami przypowieści Jezusa są dwie przeciwstawne postacie. Pierwszą jest sędzia. Człowiek ów jest praktycznym ateistą, nie liczy się z Bogiem ani przykazaniami. W konsekwencji nie liczy się z ludźmi. Jego bezbożność znajduje odbicie w życiu moralnym. Jest zimny, cyniczny i nieczuły wobec cierpienia, bólu i łez. Nie interesuje go sprawiedliwość ani cierpienie człowieka niesłusznie skrzywdzonego. Niesprawiedliwy sędzia odzwierciedla ludzką ciemną stronę życia.

Uzdrowieni - 13 X 2013

07 paź 2013
ks. Artur Wenner SJ

28. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 17, 11-19

Sytuacja człowieka trędowatego była nie do pozazdroszczenia: nie tylko cierpiał na chorobę, która niszczyła jego ciało, ale i w swej duszy doświadczał katuszy. Pozbawiony normalnych relacji, musiał bowiem trzymać się z dala od zdrowych ludzi, doświadczał także bólu osądu ludzkiego.

Ziarnko gorczycy - 6 X 2013

03 paź 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

27. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 17, 5-10

Bóg napisał dwie „księgi”: jedną jest Biblia, drugą świat stworzony. Przez te „księgi” przemawia do każdego człowieka. Jedną tworzą litery i słowa, drugą rzeczy. Nie wszyscy znają i czytają Pismo Święte, ale przed każdym otwiera się świat stworzony, który możemy czytać.

Umarłym nie uwierzą - 29 IX 2013

24 wrz 2013
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

26. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 16, 19-31

Przypowieść o Łazarzu i bogaczu bardzo ekspresyjna, dynamiczna doczekała się w historii malarstwa wielu ujęć, ale tylko początkowej sceny. Radykalność sytuacji po śmierci niepokoi i raczej nie zachęca miłośników sztuki do „podziwiania” bogatego człowieka w piekle.

Obrotny i pomysłowy rządca - 22 IX 2013

17 wrz 2013
ks. Stanisław Groń SJ

25. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 16, 1-13

Dziwimy się, dlaczego właściciel majątku pochwalił nieuczciwego rządcę, który go oszukał i popełnił nadużycia? Gdy zarządca dowiedział się, że nie będzie mógł kierować majątkiem swego pana, pytał siebie: Co ja pocznę? Mógł z pewnością zacząć uczciwe życie, ale to mu nie odpowiadało, a honor nie pozwalał żebrać.

Radość ojca - 15 IX 2013

11 wrz 2013
ks. Stanisław Biel SJ

24. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 15, 1-32

Zachowanie ojca z przypowieści o marnotrawnym synu nacechowane jest uczuciem, czułością, dobrocią, miłością, miłosierdziem. Gdy młodszy syn odchodzi i roztrwania majątek, ojciec tęskni, oczekuje go.

Radykalizm Ewangelii - 8 IX 2013

05 wrz 2013
ks. Artur Wenner SJ

23. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 14, 25-33

Najlepszym komentarzem do Ewangelii tej niedzieli są słowa Jezusa do Kościoła w Laodycei: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! (Ap 3, 15).

Śledzony - 1 IX 2013

28 sie 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

22. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 14, 1. 7-14

Zaproszenie Jezusa do swojego domu, do swojego życia jest ryzykowne szczególnie wtedy, gdy Jego rękami chce się układać własne plany.

Wąska czy szeroka brama? - 25 VIII 2013

22 sie 2013
ks. Stanisław Groń SJ

21. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 13, 22-30

Pokój i podziały - 18 VIII 2013

17 sie 2013
ks. Stanisław Biel SJ

20. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 12, 49-53

Ewangelia Jezusa nie zawsze jest jednoznaczna. Zawiera również paradoksy. Jednym z nich są słowa pozornie podważające jedność i pokój.

Strony