Modlitwa

 

Słowo Życia - maj 2007

01 Maj 2007
ks. Tadeusz Loska SJ

6 maja 2007 - V NIEDZIELA WIELKNOCNA - Rok C 
Oto wszystko czynię nowe

I czytanie (Dz 14, 21-27): W czasie pierwszej podróży misyjnej św. Paweł i św. Barnaba założyli liczne gminy chrześcijańskie. Teraz ponownie je odwiedzają, zachęcając do wytrwania w wierze wśród wielu ucisków. Wszędzie ustanawiają starszych (prezbiterów), tworząc mocne podwaliny organizacyjne, dzięki czemu gminy te mogły istnieć samodzielnie i stawić czoło przyszłym niebezpieczeństwom. Struktura hierarchiczna, odpowiedzialne stanowiska i kierownictwo są nieodzowne, aby gminy chrześcijańskie mogły istnieć.

Słowo Życia - kwiecień 2007

01 kwi 2007
ks. Tadeusz Loska SJ

1 kwietnia 2007 - NIEDZIELA PALMOWA
Jezus Sługą cierpiącym i Panem

Procesja
Jezus przyszedł, aby wszystko naprawić swym posłuszeństwem, swą pokorą i uległością Ojcu, posuniętą aż do wydania siebie samego na dobrowolną śmierć. Jezus od samego początku jest ubogi, słaby i pokorny. Tryumfalny wjazd wśród okrzyków „Hosanna!” tego nie zmienia: przecież jedzie na osiołku, a nie na rydwanie czy koniu, a tłumy szybko zwrócą się przeciw Niemu. Okrzyk: «Hosanna», który oznacza «zbaw nas», zamienią na: «Ukrzyżuj!»

Jezus i ja - kwiecień 2007

01 kwi 2007
Lucjan Miozga

"Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie martwcie się o jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Każdy dzień ma dosyć swoich kłopotów".

Słowo Życia - marzec 2007

01 mar 2007
ks. Tadeusz Loska SJ

4 marca 2007 - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Stójcie mocno w Panu!

I czytanie (Rdz 15, 5-12. 17-18): Bóg wyprowadził Abrahama z Ur, aby jego potomstwu dać ten oto kraj na własność iby ono było liczne jak gwiazdy. Z upływem czasu obietnica ta stawała się dla Abrahama źródłem dręczącego niepokoju. Patriarcha się starzał, a jak może narodzić się potomek z obumierającego ciała? Ale Bóg potwierdza swe obietnice, zawierając z nim przymierze. Odtąd wiara Abrahama była synowskim zawierzeniem - nadzieją wbrew nadziei.

Słowo Życia - luty 2007

01 lut 2007
ks. Tadeusz Loska SJ

4 lutego 2007 - V NIEDZIELA ZWYKŁA - Rok C
Trzej wielcy powołani

I czytanie (Iz 6, 1-8): Izajasz ujrzał w świątyni Trzykroć Świętego Boga. W Jego obecności uświadamia sobie, że jest bezsilnym, zagubionym grzesznikiem. Jego wina zostaje zmazana, zgładzony grzech. A potem Bóg bierze go do swojej służby i posyła, aby głosił Jego słowo w Izraelu, a właściwie przeciwko Izraelowi. Izajasz kochał swój naród, ale musiał go karcić.

Jezus i ja - luty 2007

01 lut 2007
Lucjan Miozga

Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Słowo Życia - styczeń 2007

01 sty 2007
ks. Tadeusz Loska SJ

1 stycznia 2007 - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Rozpromienione oblicze Pana

Tekst I czytania (Lb 6, 22-27) zawiera słowa uroczystego błogosławieństwa synów Izraela. Błogosławieństwo udzielone przez człowieka to tylko słowo, wyraz życzliwości - nic więcej. Błogosławieństwo udzielone przez Boga daje życie, urodzaj; daje harmonię w przyrodzie i pokój między ludźmi. Od zarania dziejów Bóg błogosławił ludziom i zwierzętom. Bóg rozpromienia swe oblicze nad tobą, czyli otacza człowieka swoją opieką, wchodzi w trwałą wspólnotę z nim zarówno w jego życiu doczesnym, jak i po jego śmierci. Największym darem Boga dla człowieka jest Chrystus. Jest On i Słowem, i Łaską, i Pokojem! A błogosławieństwa i dobra, które Jezus przynosi ze sobą, są przeznaczone nie tylko dla synów Izraela, ale dla wszystkich narodów, rozsianych powszystkich krańcach ziemi.

Słowo Życia - grudzień 2006

01 gru 2006
ks. Tadeusz Loska SJ

3 grudnia 2006 - I NIEDZIELA ADWENTU
Ten, który przychodzi

Dzisiejsze czytania ukazują szeroką panoramę dziejów zbawienia. W centrum jest Chrystus przychodzący. Bóg zapowiedział: wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą (Jr 23, 5n), Mesjasza. A potem wydarzyła się tragedia: niewola babilońska. Czyżby Bóg zapomniał o swej obietnicy? Nie! To naród zerwał przymierze z Nim i dlatego mógł powiedzieć: może być także zerwane moje przymierze z Dawidem, by nie miał syna (Jr 33, 21). Bóg jednak nie uzależnił spełnienia swoich obietnic mesjańskich od wierności czy niewierności narodu. W I czytaniu (Jr 33, 14-16) oznajmia: mimo waszej niewierności wypełnię pomyślną zapowiedź - wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego. On wymierzy prawo i sprawiedliwość na ziemi, ludzie dostąpią zbawienia i będąmieszkać bezpiecznie.

Słowo Życia - listopad 2006

01 lis 2006
ks. Tadeusz Loska SJ

5 listopada 2006 - XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Miłość jest najważniejsza

I czytanie (Pwt 6, 2-6) mówi o potomkach Abrahama, którzy osiedlili się w Kanaan i stali się zamożni. Bóstwa pogańskie nęciły ich; wydawały się bardziej atrakcyjne od wielkiego Boga, który wywiódł ich z Egiptu. Naród ten zatracił to, co najważniejsze: miłość. Jak głuchemu trzeba wielokrotnie krzyczeć do ucha, tak w Księdze Powtórzonego Prawa wciąż powracają słowa: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym! Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.

Strony