Pokarm na życie - 31 VII 2011

27 lip 2011
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
 

18. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mt 14, 13-21

Nadzwyczajne rozmnożenia chleba zapowiadają cud Eucharystii. W ich opis wplatają się symbole, przybliżające nas do tajemnicy Wieczernika. Uczniowie zauważają, że tłum otaczający Jezusa może być głodny. Miejsce to jest puste – stwierdzają. Nie dostrzegają jeszcze, iż Pełnia zstąpiła na ziemię. Nie ma pustki tam, gdzie jest Jezus. Jak głosił Jan Chrzciciel: Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaska po łasce.

Pustkowie będące symbolem niezagospodarowania, braku, niewystarczalności, prowokuje do podjęcia decyzji. I nie jest to wybór pomiędzy zdaniem się na własne siły a zdaniem się na Boga. Cud rozmnożenia chleba łączy się z poszukiwaniem rozwiązań i pracą przy rozdawaniu pięciu chlebów i dwóch ryb. Nie ma powodu, by z pośpiechem odchodzić z trudnych „miejsc”; szczególnie gdy doszło się tam w poszukiwaniu Jezusa.

Uczniowie Jezusa są wrażliwi na wszelkie potrzeby bliźnich. Nie skupiają swej uwagi wyłącznie na zaspokajaniu pragnień duchowych, lecz troszczą się również o siły fizyczne zgromadzonego tłumu. Przymiotem wiernego ucznia jest harmonijna troska zarówno o ducha, jak i o ciało. Apostołowie – świadkowie licznych cudownych uzdrowień ciała i ducha zdają sobie sprawę, że Jezus pochyla się nad całym człowiekiem. A pamiętamy, iż zbawienie dokona się przez umęczenie ciała i śmierć Odkupiciela. Choć materialna cielesność ograniczona jest do życia na tym świecie, wszelkie próby rzeczywistego, a nie metaforycznego, przeciwstawiania ciała i ducha okazują swą bezradność wobec Eucharystii. Tylko prawdziwy chleb i prawdziwe wino mogą stać się Ciałem i Krwią Chrystusa. Tylko prawdziwy pokarm może stać się pokarmem na życie wieczne spożywanym tu, na ziemi, dla umocnienia w drodze.

 

Przeczytaj także

ks. Jan Konior SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ

Warto odwiedzić