Modlitwa

 

Nowe pokolenie

21 sty 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Gdy całe pokolenie [które weszło do Ziemi Obiecanej] połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana ani też tego, co uczynił dla Izraela. Wówczas Izraelici (...) opuścili Boga swoich ojców, Pana, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednichSdz 2, 10-12

Powołani, aby służyć - 26 I 2014

21 sty 2014
ks. Stanisław Groń SJ

3. Niedziela zwykła
Ewangelia: Mt 4, 12-23

Jezus przyszedł do Galilei po okresie przebywania na pustyni, gdzie przygotowywał się duchowo do głoszenia Ewangelii. Zasadnicza część Jego działalności dokonać się miała tutaj, w Galilei.

Oto Baranek Boży - 19 I 2014

14 sty 2014
ks. Stanisław Biel SJ

2. Niedziela zwykła
Ewangelia: J 1, 29-34

Gdy Jan Chrzciciel zobaczył przechodzącego Jezusa, wydał świadectwo o Nim, które jest zwięzłą teologią Osoby Jezusa: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

Rozeznawanie i roztropność

14 sty 2014
ks. Jacek Poznański SJ

Rozeznawanie zawsze było ważnym elementem życia duchowego chrześcijan. Od prawie pięciuset lat Ćwiczenia duchowe św. Ignacego oferują swoisty kurs rozeznawania. Jednak wiele wysiłków, jakie współcześni podejmują, by rozeznawać, prowadzi nieraz do rozczarowania tą praktyką modlitewną.

Duch rozeznania

14 sty 2014
Jean Galot SJ

Ty, który swoją światłością nieustępliwą oddzielasz prawdę od fałszu,

pomóż nam rozeznać to, co jest prawdziwe.

Zanurzyć się w Jezusie - 12 I 2014

10 sty 2014
ks. Artur Wenner SJ

Niedziela Chrztu Pańskiego
Ewangelia: Mt 3, 13-17

Jezus, który u początku swej publicznej działalności udaje się nad Jordan, aby tam zostać ochrzczony, spotyka się z oporem Jana Chrzciciela. Poprzednik Jezusa nie może pojąć, jak on, sługa, miałby chrzcić swego Pana.

Historia w pigułce - 5 I 2014

01 sty 2014
ks. Bogdan Długosz SJ

2. Niedziela po Bożym Narodzeniu
Ewangelia: J 1, 1-18

Czytając prolog Ewangelii św. Jana, można ulec zniechęceniu ze względu na język, którego ewangelista używa. Jednak gdy uważny czytelnik zada sobie trochę trudu, to z wielką radością odkryje, że czytany tekst opowiada także jego historię i bardzo mocno związany jest z jego życiem.

Wiara w Boga żywego

01 sty 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Kardynał Henri de Lubac SJ pisał: Jeśli cywilizacje rolnicze mają tendencję do politeizmu, a cywilizacje przemysłowe do ateizmu, to wiara w Boga żywego zawsze jest zwycięstwem.

Spojrzenie miłości

01 sty 2014
Paweł M. Nawrocki

Krzyż Chrystusa (...) uczy nas patrzeć na bliźniego zawsze z miłosierdziem i miłością, zwłaszcza na tych, którzy cierpią, którzy potrzebują pomocy, tych, którzy oczekują na słowo, na gest; i skłania do wychodzenia z zamknięcia w sobie i pójścia ku drugiemu, wyciągnięcia do niego ręki – mówił papież Franciszek podczas 28. Światowych Dni Młodzieży.

Święci Uciekinierzy - 29 XII 2013

23 gru 2013
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

Niedziela Świętej Rodziny
Ewangelia: Mt 2, 13-15. 19-23

Św. Józef z Maryją i Dziecięciem ucieka nocą za granicę, do obcego kraju, z innym językiem i zwyczajami. Jest nadzwyczaj posłuszny poruszeniu, jakby wyczekiwał na Boże znaki. Minął prawie rok, od kiedy anioł nakłonił go do poślubienia Brzemiennej.

Strony