Walka z pokusami - 14 II 2016

19 lut 2016
ks. Artur Wenner SJ
 

1. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia: Łk 4, 1-13

Rozpoczynając okres Wielkiego Postu, jesteśmy zaproszeni do podjęcia walki duchowej z przychodzącymi pokusami. Jest charakterystyczne, że pokusy nie ominęły Tego, który jest Najświętszy. Szatan atakuje Jezusa po przyjęciu przez Niego chrztu w Jordanie.

Kiedy Pan rozpoczyna swą publiczną działalność, kiedy doświadcza intensywnego umocnienia i potwierdzenia misji ze strony swego Ojca, wtedy Szatan szykuje się do ataku. Nie atakuje jednak od razu, ale po wielu dniach postu, kiedy Pan odczuwa głód. Zły duch wykorzystuje moment ludzkiej słabości i wtedy atakuje. Jeżeli sam Pan, który był bez grzechu, doświadczał pokus, to o ileż bardziej pokusy nawiedzają nas, którzy jesteśmy grzeszni. Szatan bada nasze słabe strony, nasze wady, i w nie uderza, stąd często pokusy w naszym życiu są dość schematyczne. Ale nie ma się co także dziwić, że jeśli angażujemy się w dobro, rozwijamy nasze życie duchowe, to także możemy się spotkać z zaciekłym nieraz atakiem Złego. Chce on bowiem nas zniechęcić i powstrzymać na tej drodze. Jakie są moje najczęstsze pokusy? W co uderza zły duch w moim życiu i jakie są moje największe słabości?

W jaki sposób możemy zwyciężyć w tej duchowej walce? Pan podejmuje tę walkę w mocy Ducha Świętego. To Duch prowadzi Jezusa na pustynię i On jest Jego mocą. Pan walczy ze złym duchem i jego myślami, przeciwstawiając mu inne myśli, inne słowa pochodzące z Pisma Świętego. Mamy tutaj ciekawy przykład, jak Zły posługuje się także słowami Pisma. Są one jednak wyrwane z kontekstu. Zły duch manipuluje Słowem Bożym. Aby pokonać Szatana, trzeba mieć całościowe poznanie Pisma. To poznanie otrzymujemy w Kościele dzięki działaniu Ducha Świętego, który ten Kościół prowadzi. Pan zwycięża Złego, mając także mocne oparcie w miłości swego Ojca. Tylko wtedy, kiedy człowiek podejmuje dialog ze złym duchem, kiedy nie czerpie z mocy Boga, łatwo daje się zwyciężyć pokusie. Czy uczę się walki duchowej i co mi najbardziej pomaga w odniesieniu zwycięstwa nad pokusą?

 

Warto odwiedzić