Radosna prawda - Zmartwychwstanie Pańskie, 27 III 2016

25 mar 2016
ks. Stanisław Groń SJ
 

Zmartwychwstanie Pańskie; 27 III 2016
Ewangelia: J 20, 1-9

Pierwszą wieść o zmartwychwstaniu Jezusa przyniosła kobieta – Maria Magdalena. Był wczesny ranek pierwszego dnia po szabacie.

Gdy zobaczyła pusty grób, natychmiast przybiegła z nowiną do Apostołów. Im jednak słowa te wydały się niewiarygodne, dlatego do grobu pobiegli mężczyźni: Szymon Piotr i Umiłowany uczeń. Gdy przybiegli do grobu, ujrzeli kamień odsunięty i leżące płótna oraz oddzielnie zwiniętą chustę. Piotr dostrzega tylko te materialne znaki – całun, w który owinięte było Jezusowe ciało. Umiłowany uczeń poprzez te znaki dochodzi do wiary: ujrzał i uwierzył! Chociaż Apostołowie nie widzieli fizycznie Zmartwychwstałego, dojrzewali do wiary w Niego. Tylko Maria Magdalena ujrzała Go tam! Kolejny raz w doświadczeniu wiary okazało się, że serce potrafi uprzedzić rozum.

Gdy rozważamy tajemnicę Zmartwychwstania Jezusa, trzeba zaangażowania serca i rozumu. Serca, bo wcześniej znajdują Boga ci, którzy Mu służą z miłością i z oddaniem, wcześniej niż ci, dla których jest On problemem, trudną do rozwiązania teologiczną kwestią. We wspólnocie Kościoła są mężczyźni i kobiety. Oni wszyscy razem, ale też na swój właściwy sposób i w odpowiednim czasie poznają Zmartwychwstałego w głoszonym im słowie. Wszyscy mają serca do kochania Boga i rozum do poznawania Go, wszyscy też okazują wielkie pragnienie służenia Mu. Wiemy, że Maria Magdalena i Apostołowie Piotr i Umiłowany uczeń, wracając od grobu do wspólnoty uczniów, nieśli odpowiedź na pytanie, kto zwyciężył śmierć.

Kościół czyta tę Ewangelię i głosi ją w Wielkanoc z triumfalnym twierdzeniem – Zmartwychwstał Pan! To najmilszy dogmat naszej wiary i największy skarb człowieka wierzącego. Mówi nam on, co będzie po śmierci, i w ten sposób tajemnicę pustego grobu Jezusa wiąże z naszą wiecznością. A na końcu będzie ciała zmartwychwstanie i życie wieczne! Ten, który umarł, żyje! My, którzy kiedyś umrzemy, żyć będziemy! Przez chrzest jesteśmy zanurzeni w śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa po to, by razem z Nim umierając, zmartwychwstać! Ta prawda jest radosna i nowa, odnawiająca łaską u boku Zmartwychwstałego.

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić