Prawda, która wyzwala - 25 XI 2012

19 lis 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ
 

Chrystusa Króla Wszechświata

Ewangelia: J 18, 33-37

W uroczystość Chrystusa Króla Kościół zaprasza nas do kontemplowania Jezusa stojącego przed Piłatem w trakcie rzymskiego procesu poprzedzającego Jego mękę, opisanego w Ewangelii św. Jana. Piłat po wejściu do pretorium pyta przyprowadzonego przez Sanhedryn Jezusa, czy jest On Królem żydowskim. Jezus odpowiada pytaniem na pytanie: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?

Namiestnik obruszył się na taką odpowiedź i przypomniał gorzką prawdę, że to naród Jezusa, z arcykapłanami na czele, wydał Go jemu. Na kolejne pytanie, co takiego uczynił, że został wydany w jego ręce, Jezus odpowiedział jasno i prosto, że Jego królestwo nie jest z tego świata, bo gdyby było z tego świata, to słudzy zapewne biliby się, aby ich Pan nie został wydany.

Kiedy zdumiony odpowiedzią Piłat stwierdza: A więc jesteś Królem?, Jezus potwierdza to bez zażenowania: Tak, jestem Królem. Dodaje jednak zdanie, które rozjaśnia Jego sposób królowania: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. W królestwie Jezusa fundamentalną zasadą jest życie w prawdzie. Należący do Jego królestwa służą prawdzie, poznając ją przez wsłuchiwanie się w głos swojego Mistrza. By zwalczyć królestwo „ojca kłamstwa”, konieczne jest zakorzenienie w prawdzie, wypływającej z Prawdy wcielonej, którą jest sam Jezus.

Zastanówmy się, czy Jezus jest dla nas Królem, i to nie tylko Królem naszego narodu, lecz Królem całego świata? Czy mamy świadomość tego, że Jego królestwo, będąc z innego świata, funkcjonuje na innych zasadach niż ziemskie królestwa? Czy jesteśmy tymi, którzy jak Jezus żyją w prawdzie i dają o niej świadectwo? Czy On sam jest dla nas Prawdą, która wyzwala od wszelkich form zakłamania tego świata?

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Łucarz SJ
Papież Franciszek
ks. Dariusz Piórkowski SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
Jan Paweł II
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
papież Pius XII
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

Warto odwiedzić