Zmartwychwstanie

16 kwi 2012
ks. Tomas Halik
 

Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią to wydarzenie naprawdę szczególnego rodzaju, nie jest to „wydarzenie jedno z wielu” Od pozostałych faktów naszej historii różni się zwłaszcza tym, że jest „widzialne” tylko oczyma wiary – a ponieważ wiara także wszystkie rzeczy Boże widzi teraz jedynie po części i jakby w zwierciadle, musi być w mrokach naszego życia wspierana cierpliwością, wytrwałością nadziei.

Zmartwychwstanie Chrystusa musi pozostać prowokacją, głupstwem w oczach „mądrości tego świata”, musi pozostać „skandalem” dla tych, którzy wiary nie podzielają, ale i dla „niewierzącego w nas” – tak jak o tym mówił Paweł (por. 1 Kor 1, 18-25). Gdybyśmy tę centralną tajemnicę naszej wiary chcieli (na przykład za pomocą racjonalnej teologii) „udowodnić” i zrobić z niej coś, co byłoby bezboleśnie i bezproblemowo do przyjęcia dla wszystkich, także dla „mądrych i ostrożnych” tego świata, zniweczylibyśmy ją.

Całe ludzkie doświadczenie, rozum i zmysły nie są w stanie odwalić grobowego kamienia, skrywającego tę tajemnicę; tylko wiara, wsparta nadzieją i miłością, słyszy nowinę o Zmartwychwstaniu. Samo to wydarzenie jako wydarzenie pozostaje ukryte, bez świadków – w hymnie Exultet jest mowa o tym, że tylko noc śmiała poznać jego czas – ale w trakcie dziejów powinno być ono obecne poprzez świadectwo tych, dla których stało się oczywiste, że Chrystus nie jest jedynie zamkniętą przeszłością.

ks. Tomas Halik, Cierpliwość wobec Boga (fragment)

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić