Wyjaśnienie papieskich intencji AM - maj 2016

01 Maj 2016
ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
 

Powszechna na maj:

Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.

Dzisiejszy świat nie zawsze pomaga kobietom być sobą. Kobiety na wielu odcinkach życia są w najlepszym razie niedowartościowywane. Nadal bywają pozbawiane godności, poniżane, spychane w tradycyjne i „nowoczesne” formy niewolnictwa. Niekiedy nawet one same, popychane różnego rodzaju ideologiami mającymi je „promować”, stają się dla siebie i najbliższych nieprzyjazne, a nawet wrogie. Kobietom grozi tzw. gender – ideologia braku ludzkiej, organicznej spójności; antykoncepcja działania przeciwko życiu; grożą im różne formy aborcji zabijania własnych dzieci. W tych i wielu innych tragicznych sytuacjach nierzadko jedynie Kościół katolicki staje w obronie współczesnych kobiet.

Papież Franciszek wyraża pragnienie całego Kościoła, by patrzeć na kobiety i traktować je z największym szacunkiem. Przywołuje postać Matki Bożej, która dała i wciąż daje Kościołowi to, czego księża, biskupi ani papież dać nie mogą. Matka Boża najpełniej ukazuje ów autentyczny geniusz kobiecy, dar Stwórcy. To dzięki Niej Kościół ma Matkę tę samą, którą ma Boży Syn.

Każda rodzina jest „domowym Kościołem”, który jest nie do pomyślenia bez kobiety, bez matki. To właśnie rodzina jest fundamentem każdej innej szlachetnej społeczności, która powinna szanować i ochraniać swój fundament. Dlatego kobiety wnoszą niezbędny i niepowtarzalny wkład do każdej struktury społecznej, o ile nie przekreślają tej natury, którą Stwórca wpisał w ich człowieczeństwo. Niczym i nikim nie można zastąpić roli kobiety w rodzinie żony, matki, babci; nie da się „wymienić” nawet na inną kobietę przyniosłoby to rodzinie bardzo poważną szkodę, gdyż tzw. rola nie jest zewnętrznym „teatrem”, ale organicznym związkiem międzyosobowym.

Módlmy się więc, aby kobiety były szanowane i doceniane, by miały zawsze stosowne oparcie, by mogły być coraz bardziej tym, kim są w oczach Bożych, aby wypełniały Bożą wolę wpisaną w ich genialne człowieczeństwo.

 

 

Ewangelizacyjna na maj:

Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

Wobec światowych trudności nadzieję na mniej mroczną przyszłość może w nas wzbudzić jedynie interwencja z Wysoka, zdolna pokierować sercami tych wszystkich, którzy żyją w sytuacjach konfliktowych, i tych, którzy trzymają w swych rękach losy narodów. Przekonanie to wyraził Jan Paweł II w liście apostolskim o różańcu (2002 r.). Pisał w nim, że różaniec jest modlitwą pokoju, gdyż kto przyswaja sobie misterium Chrystusa – a różaniec właśnie do tego prowadzi – dowiaduje się, na czym polega sekret pokoju, i przyjmuje to jako życiowy projekt. Ponadto odmawianie różańca skutkuje owocami miłości i przez to utrwala pokój. Polski Papież zauważał, że różaniec był zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Apelował też, by nie roztrwonić tego dziedzictwa: Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy.

W miesiącu maryjnym Papież Franciszek zachęca nas do wspólnotowego odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju. On sam od 1985 r. odmawia codziennie cały różaniec. Inspiracją było nabożeństwo różańcowe, prowadzone przez Jana Pawła II w Watykanie. Jego świadectwo pobożności zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Zdałem sobie sprawę z prawdziwego znaczenia słów, jakie Matka Boża z Guadalupe skierowała do św. Juana Diego: „Nie lękaj się, czyż nie jestem twoją Matką?”. Zrozumiałem obecność Maryi w życiu Papieża. Od tej chwili odmawiam codziennie 15 tajemnic różańca – wyznał kard. Bergoglio w wywiadzie dla włoskiego pisma „30 Giorni”. Idąc za apelem, bierzmy przykład z papieży: i w nasze życie Maryja chce wnosić Ewangelię i pokój.

 

Przeczytaj także

ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ

Warto odwiedzić