List z życzeniami na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

03 cze 2016
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, Czytelnicy „Posłańca Serca Jezusowego” oraz Rodziny poświęcone Bożemu Sercu!

W trwającym nadzwyczajnym Jubileuszu Roku Miłosierdzia Serce Zbawiciela pociąga nas ze szczególną mocą. Ono pragnie obdarować nas wszystkich łaską miłosierdzia i pocieszeniem. Bóg w męce swego umiłowanego Syna zechciał objawić nam kochające Serce i obdarzyć nas miłosierdziem.

Kontemplacja świętego Bożego Serca, dzielącego cierpienia z ludźmi, sprawia, że nasze serca stają się wrażliwe i prowadzą do miłości, która uzdrawia ludzkie relacje i pomaga żyć pełnią życia chrześcijańskiego. Jako czciciele Bożego Serca uczymy się codziennie z oddaniem kochać i służyć we wspólnocie Kościoła, tak aby nie zawładnąć życiem, ale je dawać ofiarnie. Chcemy to czynić sercem czystym, dziecięcym i każdego dnia pracować i trudzić się, aby nasz świat uczynić lepszym, bardziej ludzkim, miłosiernym i sprawiedliwym.

 

 

Poprzez mękę, sztandar i ikonę zwycięstwa Jezusowego – krzyż – patrzymy na naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa: „Będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad nim” (Za 12, 10). Chrystus gładzi grzechy i otwiera nam drogę do świętości. Ten zbawczy zdrój krwi i wody, który obmył nasze grzechy, staje się w nas „źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu” (J 4, 14).

Umiłowani! Niech moc Życia przeniknie nasze serca. Niech wypełnią się i na nas prorocze słowa proroka Zachariasza, a nasze myśli, modlitwy i spojrzenia skierują się na przebity bok Zbawiciela. Z pewnością usłyszymy wówczas biblijne przesłanie „Ukochałem cię odwieczną miłością” (Jr 31, 3).

Kochani! Nasze patronalne święto – uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego – świętujmy w naszych domach, rodzinach, wspólnotach parafialnych i apostolskich z modlitwą, w pokoju serca i we wzajemnej miłości. Tego Wam wszystkim z całego serca życzę i o to się modlę.

 

Krajowy dyrektor Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ
Kraków, 3 czerwca 2016 roku

 

Warto odwiedzić