Czekam jedynie na niebo! - 6 XI 2016

12 lis 2016
ks. Bogdan Długosz SJ
 

32. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 20, 27-38

Takie przekonanie wydaje się jak najbardziej poprawne. Ale ma chyba bardzo podobną pułapkę, jak pytanie postawione Jezusowi w Ewangelii, które ma wprowadzić Go w zakłopotanie, a z drugiej strony wykorzystać Jego odpowiedź do walki z przeciwnikami.

Jezus nie tylko nie wchodzi w tę logikę, ale problem przenosi na zupełnie inną płaszczyznę. Odrzuca koncepcję saduceuszów, którzy postrzegają życie po śmierci jako kontynuację, dalszy ciąg życia ziemskiego, i wprowadza nową – po śmierci wszystko zostanie przemienione, uduchowione i uwolnione z tych ograniczeń, które są związane z życiem ziemskim. W ceremonii pogrzebowej wielokrotnie powtarzamy: życie Twoich wiernych, Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Dobro pozostaje, zło zostanie zniszczone (a ostatnia zostanie pokonana śmierć). Tam będziemy doświadczać tylko dobra. To wszystko, co było trudne i bolesne, co było związane z małością człowieka, z jego grzesznością i słabością, przestanie istnieć, przestaniemy to odczuwać, przeżywać, może pamiętać. Pozostanie to, co jest dobre, piękne i wartościowe. Z tego powodu warto w życiu szukać rzeczy dobrych, pięknych i podejmować je, nawet jeśli są dla nas trudne, bo one pozostaną na wieki.

Jezus zapewnia, że Jego Królestwo jest pośród nas już teraz, więc oczekiwanie na jego przyjście w przyszłości jest utratą tego co dzisiaj, a także stratą możliwości tworzenia dobra, życzliwości, piękna, przyjaźni, miłości... O czym będę w przyszłości pamiętał? Co mi pozostanie?

Jezus pokazuje Boga obecnego w historii, lecz nie tylko obecnego, ale również bardzo bliskiego, opiekującego się nami. Oczekiwanie wyłącznie życia wiecznego byłoby też utratą możliwości spotkania i rozpoznania Boga, który jest bardzo blisko. Bóg jest zawsze z nami, a Jego bliskość objawia się szczególnie wtedy, gdy doświadczamy przeciwności, słabości i zła. Szczególnie wtedy zapewnia nas: Nie bójcie się, Ja zwyciężyłem śmierć.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Jan Ożóg SJ
ks. Louis Evely SJ
MAGIS 2016 team
Papież Franciszek
ks. Robert Janusz SJ

Warto odwiedzić