Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - styczeń 2017

03 sty 2017
ks. Józef Polak SJ
 

Intencja ewangelizacyjna:

Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Jedność chrześcijan to priorytet, ponieważ uznajemy, że między nami jest o wiele więcej tego, co nas łączy, niż tego, co nas dzieli – napisał Papież na Twetterze 31 X 2016 r. To myśl z przemówienia na spotkaniu ekumenicznym w Malmö. Franciszek przebywał wtedy w Szwecji na luterańsko – katolickich obchodach 500. rocznicy Reformacji. W katedrze w Lund, wobec władz Światowej Federacji Luterańskiej i delegatów innych Kościołów chrześcijańskich, Ojciec Święty podkreślił, że nie możemy się pogodzić z istniejącym podziałem; winniśmy natomiast przezwyciężać spory i nieporozumienia, które często uniemożliwiają nam wzajemne zrozumienie. Choć przeszłości jak zauważył Papieżnie można zmienić, to można zmienić sposób, w jaki o niej pamiętamy, i modlić się o uzdrowienie ran i pamięci. Stawką jest wiarygodność świadectwa, weryfikowana przez wzajemne przebaczenie, odnowę i pojednanie.

 

 

Kościół, jako pochodzący od Boga, jest święty. Tworzą go jednak grzesznicy, którzy stale potrzebują nawrócenia. Modlitwa o jedność pobudza pragnienie serca, a to ułatwia konkretne gesty na drodze do jedności. Pierwszym z nich może być rachunek sumienia z własnej gotowości do otwarcia, do przebaczenia. Nikt z nas, jak w przypadku ewangelicznych oskarżycieli, nie jest całkiem bez winy. Świadomość tego może i powinna skłaniać do wyciągnięcia ręki, która bardziej chce się dzielić, niż przyjmować i bardziej szukać zgody, niż wytykać przeszłość. To jest perspektywa papieskiej intencji ewangelizacyjnej na styczeń oraz Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: pojednanie, do którego przynagla nas miłość Chrystusa.

 

Warto odwiedzić