Serce aż do śmierci posłuszne

13 cze 2017
s. Bożena Maria Hanusiak
 

Posłuszeństwo Ojcu to rys Jezusowego Serca. Posłuszeństwo to wynika z miłości, jaką Syn obdarowuje Ojca. Przyjmując Jego miłość, odpowiada na nią z miłością. Jest posłuszny Ojcu, ponieważ zna Ojca.

Wie, że wszystko, co Ojciec zamierzył, jest doskonałe. Przepełniony miłością do Ojca, pragnie spełniać każde Jego pragnienie. Miłość jest spełniona w najwyższym stopniu, gdy wypełnia pragnienia osoby miłowanej. Jezus jest szczęśliwy, wypełniając wolę Ojca. I Ojciec jest szczęśliwy, przyjmując dar miłości Syna.

Serce Jezusa całkowicie wypełnione Duchem Miłości jest we wszystkim uległe Ojcu. Z woli Ojca rezygnuje z chwały Bóstwa, uniżając się, przyjmując postać człowieka, stając się posłusznym swoim ziemskim Rodzicom: Maryi i Józefowi. Jezusowe Serce odpowiada na pragnienie Ojca, aby z miłości do człowieka stać się grzechem, biorąc na siebie zło całego świata. Serce Syna wsłuchane w Serce Ojca zapragnęło poświęcić siebie dla nas. Taka była wola Ojca – pełna nieskończonej miłości i miłosierdzia wobec człowieka, który zatracił się w grzechu. To Serce po wszystkie dni istnienia świata w Eucharystii składać będzie z siebie ofiarę – owoc posłuszeństwa Ojcu; owoc najdoskonalszej miłości. Ojciec wywyższył Syna ponad wszystko, ponieważ był Mu posłuszny aż do śmierci, i darował Mu imię ponad wszelkie imię (por. Flp 2, 9- 10).

Jezusowe Serce odpowiedziało największym posłuszeństwem Ojcu, wynagradzając Mu za nieposłuszeństwo człowieka, który idąc za głosem kłamcy, wzgardził Jego miłością i wybrał śmierć grzechu. Jezusowe Serce odpowiedziało najwyższym posłuszeństwem, czyniąc zadość za „nie” wypowiedziane Miłości. Jezus swoim posłuszeństwem ukoił i wciąż koi ból Serca Ojca zranionego odrzuceniem Jego miłości przez umiłowane stworzenie.

Serce Jezusa posłuszne aż do śmierci krzyżowej jest dla nas lekarstwem i drogą do odnalezienia szczęścia posłuszeństwa woli Ojca. Ono jest dla nas drogą do posłuszeństwa Miłości, która pragnie dla nas największego dobra. To Serce, wyzwalając nas z kłamstwa, jakim przez grzech zostały zatrute nasze serca, pozwala nam odnaleźć radość posłuszeństwa Bogu. Ono czyni nas posłusznymi drodze przykazań, które są ratunkiem i wyrazem miłości Boga do nas. Jezusowe Serce przemienia nas mocą sakramentów – stajemy się gotowymi do miłowania Boga miłością, która nie zna granic.

Powierzaj się Jezusowemu Sercu. Kontempluj Jego posłuszeństwo – posłuszeństwo wypływające z miłości. Nie jest ono ograniczeniem, jak od początku wmawia nam kusiciel, lecz to najwyższy stopień wolności i miłości. Posłuszeństwo Bogu, całkowite zawierzenie Jemu, bezgraniczne oddanie się w Jego ręce to gwarancja naszego szczęścia. Naśladuj Jezusa. Proś Go, abyś był we wszystkim posłuszny zamysłowi Ojca wobec ciebie. Droga do posłuszeństwa Bogu wiedzie przez posłuszeństwo człowiekowi: od posłuszeństwa rodzicom, poprzez posłuszeństwo wychowawcom, przełożonym, aż po dobrowolnie ślubowane posłuszeństwo na drodze życia konsekrowanego. To droga wolności i wzrostu w miłości, największej miłości.

***

Duchu Święty, Duchu Jezusa,
ulecz moje serce; wyzwól je z grzesznego
buntu i nieposłuszeństwa woli
Ojca. Uczyń mnie dzieckiem całkowicie
zdanym na Ojca, gotowym przyjąć
i wypełnić to, co On w swojej
niepojętej miłości przygotował dla
mnie. Uczyń moje serce gotowym do
bezgranicznego zawierzenia siebie
Jemu. Uczyń mnie uległym Tobie, posłusznym
drodze miłości.

 

Przeczytaj także

Gabriel-Maria Fulconis
Dominik Mark SJ
Serce czyste
Bożena Hanusiak
Bożena Hanusiak
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
Bożena Hanusiak

Warto odwiedzić