Serce Jezusa otwartą Bramą Zbawienia

06 cze 2018
ks. Stanisław Groń SJ
 

Miłość zawsze kojarzy się z sercem. Apostoł skojarzył ją właśnie z tym Sercem, które na Golgocie zostało przebite włócznią setnika. W Nim objawiła się do końca miłość, którą Ojciec umiłował świat. Serce Syna Bożego staje się dla Apostoła źródłem mocy wszystkich ludzkich serc. Wszystko to zostało wspaniale oddane w wielu wezwaniach litanijnych do Serca Pana Jezusa. (Jan Paweł II, Zakopane, 6 VI 1997r.)

Przeczytaj Litanię do Serca Pana Jezusa i wejdź w modlitwę z uspokojonymi myślami i z czystym sercem. Podziękuj Bogu za obecne chwile, ale popatrz także w przeszłość i postaraj się odnaleźć w kochającym Sercu Jezusowym sens swego życia.

CZERWCOWE NABOŻEŃSTWO

Pewnie często uczestniczysz w pierwszopiątkowych nabożeństwach, podczas których przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wspólnota Kościoła oddaje wynagradzający hołd Sercu Jezusa. Rozważa ona rozliczne wezwania litanijne do Bożego Serca. Wielu młodych ludzi zagubiło ten piękny zwyczaj i potrzebę rozmodlenia swojego serca w adoracji i oczyszczania go w comiesięcznej spowiedzi. Niektórzy podzielili swe serce pomiędzy wiele osób, rzeczy, spraw, ale ze stratą dla tej najważniejszej Osoby. Liczą tylko na siebie, żyją egoistycznie, nie zważając na Boga i bliźnich, często zatracając siebie, wybierając śmierć. Pomyśl, jak ty odnajdujesz się w tym nabożeństwie?

SZERZYĆ MIŁOŚĆ JEZUSOWĄ

Zranione Serce Jezusa jest wzorem miłowania Boga i bliźniego. Miłości należy się uczyć. Jezus najlepszy Nauczyciel zachęca, aby Go naśladować w czynach miłosierdzia. Jego przebite Serce apeluje do świata o miłość, ale i objawia ludzką niewdzięczność, okrucieństwo, grzech. Umieć odróżnić prawdziwe dobro od pozornego dobra, jakie często oferuje świat, który nie rządzi się logiką serca, to wielka umiejętność. Proś o nią. Kosztować dobroci Jezusowego Serca, odczytywać Jego zamysły, które trwają poprzez pokolenia, to nie lada zadanie dla ciebie. Proś, abyś na wzór Pana dawał miłość, dobro, serce Bogu i ludziom. Pomóż Jezusowi rozgrzać wiele serc w płomieniu Jego miłości. Ono jest otwarte, promieniuje z Niego dobroć, kocha wszystkich. Wymowa przebitego Serca Jezusa jest zrozumiała szczególnie dla tych, którzy chcą być uczniami Jezusa i miłują Go kochającym sercem.

KRÓLESTWO MIŁOŚCI

Tylko dzięki wrażliwości serca człowiek jest zdolny prowadzić rozumny dialog ze światem, przyjąć dary Boże, szanować je i należycie używać. Oddaje się on temu, co jest tego godne, a objawia się to przez sposób uczestniczenia w wartościach. Na kartach Ewangelii Pan Jezus wielokrotnie odkrywa przed ludźmi swoje Serce. Objawia nam Je poprzez relację do Ojca i do ludzi. Czytając Słowo Boże, medytując nad nim, jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego w najintymniejsze zakątki Bożego Serca. Poznajemy, że miłość do ludzi objawia się najpełniej w Jezusowym życiu i śmierci. Nie jest to jakaś ogólna miłość, ale ta, która stała się ciałem i zamieszkała wśród ludzi. Każdy człowiek jest dla Jezusa kimś jedynym, kogo warto pozyskać, ocalić, zbawić.

prawo Ewangelii

Jezus swoim życiem i śmiercią uczy otwierać serca ludzi na duchowe i materialne potrzeby bliźnich. Swoim przebaczeniem kruszy nieczułe serca. Uczy zainteresowania się bliźnim. Miłość dostrzega w każdym człowieku obraz Boga i wyrasta ponad doczesność. W nowe tysiąclecie Serce Jezusa – Boga i Człowieka – pragnie wprowadzić ludzką społeczność, która za fundament życia obierze Jego Miłość. Wówczas w wielu rodzinach, narodach, grupach zaczną z mocą władać czułe, kochające, rozumne serca. Nasze serca są czasami zimne i nieczułe, a bywa i tak, że życie wielu jest takie, jakby nie było Jezusa Chrystusa. Nadal jednak są ludzie, którzy wierzą w Jezusową miłość – prawdziwą, osobową, żywą.

Łaskawość Jezusowej miłości

Serce Jezusa zranione na krzyżu jest dla wszystkich otwarte, pełne miłości i miłosierdzia. Z krzyża Zbawiciel przebaczył ludziom wyrządzone Mu zło. Najpierw objawił miłość wobec wrogów, grzeszników, a później wobec tych, których najbardziej kochał – Maryi i Jana. Życie niesie nam wiele trudnych spraw, ale trzeba znaleźć pocieszenie w tym Sercu, które daje wiarę, które umie przeniknąć wszystko. Jeśli jesteśmy złączeni z Jezusem, w nasze życie wejdzie pełnia łaski, miłości i wnet staniemy się bardziej wrażliwi na Boga i ludzi. Łatwiej też odczytamy podatność Serca Jezusa na ból, bezbronność i wydanie na pastwę wrogości, nie będziemy więc Go zasmucać.

Kończąc modlitwę, podziękuj za zamysły Boga względem twego pokolenia i względem ciebie. On nie opuszcza nigdy swoich uczniów. Pozostał w Kościele z kochającym nas Sercem w świętych sakramentach. Korzystajmy z miłości i z mądrości tego Serca i w jedności z wszystkimi wierzącymi oddajmy Mu cześć dobrym życiem, modlitwą i pracą.

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić