Trzydniówka – Świątynią Boga jesteśmy

30 sie 2021
ks. Stanisław Groń SJ
 

Przygotowanie do jubileusz stulecia konsekracji jezuickiego kościoła w Krakowie pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu. Trzydniówce głoszonej w Bazylice Serca Jezusowego w Krakowie przy ul. Kopernika 26, w dniach od 25 do 28 maja 2021 roku, z okazji przygotowań do jubileuszu stulecia konsekracji tego kościoła, nadałem tytuł: Świątynią Boga jesteśmy. Nawiązuje on do słów św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian: Apostoł napisał w nim: „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”. (1 Kor 3,16-17) Słuchając tej Trzydniówki, powinniśmy pamiętać, że Chrystus jest prawdziwą świątynią Boga, w której przebywa Jego chwała. Nie zapominajmy też i o tym, że każdy chrześcijan przez łaskę Bożą staje się również świątynią Ducha Świętego, żywym kamieniem, z którego jest budowany Kościół – Świątynia wierzących.

 

Przeczytaj także

Edyta Stein
ks. Jerzy Sermak SJ
ks. Jan Ożóg SJ
ks. Robert Więcek SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
Papież Franciszek
Papież Franciszek
Papież Franciszek

Warto odwiedzić