Modlitwa i Służba - maj 2022 (105)

01 Maj 2022
ks. Robert Więcek SJ
 

25 marca tego roku na wołanie papieża Franciszka Kościół dokonał Aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi całego świata, a w szczególny sposób Ukrainy i Rosji – umieściliśmy jego tekst w tym numerze. Wchodzimy w maj, który dla nas od wieków jest „maryjny”.

Przedstawiamy Wam w kolorowej wkładce historię drogi Ikony Matki Boskiej Kochawińskiej i Jej sanktuarium w Gliwicach. Zachęcamy do lektury artykułów o historii i teologii maryjnych modlitw: Anioł Pański, Pod Twoją obronę, Zdrowaś Maryjo. Nie sposób nie zaprosić z radością do uczestnictwa w nabożeństwach majowych z rozważaniem pięknej Litanii Loretańskiej. Nie zabraknie komentarza do Ewangelii na każdą niedzielę i w cyklu Terapii duchowej sięgniemy jeszcze do proroctw Izajasza dotyczących Mesjasza.

Maj dla nas, wierzących w Polsce, to szczególny miesiąc, w którym dzięki wstawiennictwu Naszej Pani (tak zwykł mówić o Maryi św. Ignacy Loyola, o którego maryjności też napisaliśmy) pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii: pierwsze Komunie, a i święcenia kapłańskie w wielu diecezjach. W tych dniach także młodzi przystępują do egzaminu dojrzałości, a co za tym idzie - stawiania sobie pytań o „drogę” do przejścia. Papież zachęca nas do modlitwy o wiarę dla młodych. Za przyczyną Maryi, Matki Dobrej Drogi (bo taki tytuł nosi Maryja w Gliwicach) prośmy, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie. Konspekt na spotkanie dla AM dotyczy naszej maryjności – powierzania się Tej, która jest Królową Pokoju.

Odeszła do Pana wieloletnia wolontariuszka w Krajowym Sekretariacie AM w Krakowie Helena Lis. Zapewne wielu z Was pamięta jej twarz i głos. Wspominamy o niej, by dziękować Bogu za nią i za wszystkich wolontariuszy.

Papież św. Paweł VI wypowiedział piękne zdanie: Jeśli chcemy być chrześcijanami, musimy być maryjni. Tak więc pamiętajmy o tym w naszej modlitwie i posłudze.

 

Warto odwiedzić