Modlitwa i Służba - październik 2022 (110)

01 paź 2022
ks. Robert Więcek SJ
 

Ten numer „Modlitwy i Służby” poświęcamy w większości misjom. Oddajemy głos papieżowi Franciszkowi i jego orędziu misyjnemu. Przedstawiamy dwa muzea misyjne: jezuickie w Starej Wsi k. Brzozowa i sióstr Służebniczek w tej samej miejscowości, do zwiedzenia których serdecznie zapraszamy.

Zgodnie z prośbą Ojca Świętego modlimy się o Kościół otwarty na wszystkich – by odbywało się to w wierności Ewangelii, ale i w odwadze głoszenia światu Boga i Jego wartości. Prośmy, by wspólnota Kościoła na każdym poziomie była miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Jako patronkę miesiąca przedstawiamy dominikankę, bł. s. Julię Rodzińską, a w ramach „terapii duchowej” spotkanie z prorokiem Ezechielem i tajemnicą jego powołania.

Z całego serca zachęcamy do codziennego odmawiania różańca w październiku – bądźcie animatorami tej modlitwy w parafii. Nie zapominajcie o modlitwie za misjonarzy głoszących Ewangelię w krajach misyjnych i w krajach zlaicyzowanych w Europie.

Od tego miesiąca korzystamy z materiałów, które zostały zebrane w jednej książce i będą służyły przez cały najbliższy rok. Rozprowadzaliśmy je na spotkaniu w Częstochowie. Dziękujemy Wam za tak liczną obecność u stóp Pani Jasnogórskiej i dzielenie się sobą w Centrum Duchowości Ojców Jezuitów.

Pamiętajmy o studentach, którzy ruszają na uczelniane podboje – także w naszym „Ignatianum” z nowymi władzami – polecajmy ich w modlitwie.

 

Warto odwiedzić