Modlitwa i Służba - wrzesień 2022 (109)

01 wrz 2022
ks. Robert Więcek SJ
 

Kolejny rok duszpasterski otwiera przed nami swoje podwoje – jakże pragniemy, by były to „podwoje wiary”. Radujemy się już z naszego spotkania po długiej przerwie w progach częstochowskiego Centrum Duchowości – serdecznie zapraszamy Animatorów Apostolstwa Modlitwy, i nie tylko. Pragniemy, by to spotkanie pomogło nam odkrywać wolę Bożą względem nas i naszej posługi w Kościele i dla Kościoła.

Ten numer „Modlitwy i Służby” poświęcamy słowu Bożemu. Przewodni artykuł o. Jalicsa SJ mówi o tym, jak czytać Biblię. Jej dotyczy wkładka fotograficzna, na której wśród innych zdjęć znalazła się płyta nagrobna jezuity Jakuba Wujka, tłumacza Pisma Świętego na język polski.

W połowie miesiąca Kościół daje nam święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a więc pochylimy się nad królewską drogą krzyża z Naśladowania Chrystusa Tomasza à Kempis – ukochaną lekturą św. Ignacego Loyoli.

Intencja wrześniowa dana nam przez papieża Franciszka brzmi: Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata. Prośmy o to, by świat wybierał życie, a nie śmierć.

Nie zapominajmy o dzieciach i młodzieży. Wracają oni do szkoły. Prośby, by wiedza była dla ich rozwoju, a w nim, by nie zabrakło ni miejsca, ni czasu na poznawanie prawd wiary poprzez dobre przygotowywanie się do sakramentów świętych.

 

Warto odwiedzić